Visjon og formål

- Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
- Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å støtte samisk språk og kristen kulturarv.