Våre samarbeidsmenigheter på Kola feiret jul den 25. desember

Menighetene i Revda og i Murmansk, som begge står tilsluttet Den Ingermandlandske kirke, feiret høytiden i går med julegudstjenester. Det er stor oppslutning på slike dager, der også fellesskapet og det sosiale blir en viktig del av sammenkomsten.

Norges Samemisjon bidrog under serveringen på gudstjenesten i Revda

 

Til gudstjenesten i Revda, kom også medlemmer av menigheten i Lovozero. Det er som oftest kirke-te etter møtene. Etter julegudstjenesten, hadde man et mer utvidet måltidsfellesskap. Å ha brødre og søstre på besøk fra nabomenigheten styrker det totale menighetsfellesskapet inne på det samiske kjerneområdet på Kola.

Menighetens lokale leder, Aleksei Karbatzov, holdt gudstjenesten, og serveringen var finansiert av Norges Samemisjon.

 

 

 

 

Deler av utstyret på alterbordet i Revda er gitt som gave fra menigheten Filadelfia i Namsos, den den la ned sitt arbeid i 2018.

 

 

  • Publisert