Vanskelige tider i Murmansk

Misjonsvenner spør ofte om nytt fra Kola-arbeidet. Her får du det siste.

Norges Samemisjon har fortsatt god kontakt med den lutherske menigheten i Murmansk - til tross for uro i verden og strenge sanksjoner, som gjør kontakt og samarbeid svært vanskelig.

 

I oktober i år møtte generalsekretær Torbjørn Bjorvatn prest Aleksander Voltsjok fra Murmansk i Kirkenes for å drøfte samarbeidet. Fremdeles har presten multivisum til Norge. Men ingen vet om norske myndigheter vil fornye hans visum når det løper ut sommeren 2024.

 

Torsdag 9. november var det igjen kontakt i form av et videomøte. Fra støttegruppa "Kola-samarbeidet" ved Sølvi Endresen (Kristiansand) har vi mottatt denne rapporten:

Menigheten i Murmansk fortsetter alt arbeid, selv om de nesten ikke har midler. Alle grupper, gudstjenester og bibeltimer fortsetter som før. De får fortsatt tildelt en del gratis mat som de formidler til trengende og bruker i forbindelse med aktivitetene i kirka. Menigheten har måttet si opp en barnearbeider siden de ikke lenger har penger til lønn. Men mødre, pensjonister og andre frivillige bidrar så langt de kan.

 

Nytt av året er et teologisk grunnkurs, som menigheten har satt i gang. Snart skal de ha andre modul, med lærer fra presteseminaret i St. Petersburg. I tillegg til folk fra den lutherske menigheten i Murmansk deltar også noen fra byene Revda og Kandalaksja. 

 

Prestefrue Anja Voltsjok er i høst begynt på videreutdanning i teologiske fag i Koltusji utenfor St. Petersburg. Det er et samlingsbasert studium, så hun må være der innimellom. De hilser alle kjente, og sier de ber og husker på oss alle.

  • Publisert