Russland sier JA til besøk

Norges Samemisjon håper å være tilbake på Kola-halvøya etter fire års fravær.

Den 18. oktober fikk Norges Samemisjon innvilget sin søknad om igjen å besøke Kola-halvøya. Russiske styresmakter innfridde samtlige av Samemisjonens ønsker: fri inn- og utreise i et helt år og religiøst formål, som gir Samemisjonen rett til å forkynne i Russland. Vertskap i Russland er den evangelisk-lutherske ingermanlandske kirka (ELCI) i Murmansk.

 

Allerede før jul håper Norges Samemisjon å gjennomføre sitt første besøk til Russland på nærmere fire år. I første omgang er det en administrativ tur. Formålet er å utforske mulighetene og de praktiske sidene ved å reise. Generalsekretær Torbjørn Bjorvatn, som selv er russisktalende, får med seg predikant Rolf Olsen fra Alta. I tillegg til de administrative oppgavene regner man med å få delt Guds ord. Man ønsker også å avlegge et besøk i samebygda Lujávri (Lovozero).

 

Flere predikanter og misjonsvenner sier de er klare til å reise til Kola-halvøya for Samemisjonen hvis forholdene tillater det. Hvis besøket i høst gir grunnlag for det, er det sannsynlig at flere grupper fra Norges Samemisjon vil besøke Kola-halvøya i løpet av vinteren og våren.

 

De siste årene har Samemisjonen mottatt flere oppfordringer om å sende predikanter. Russiske samer har bedt om det. Den evangelisk-lutherske kirka i Murmansk har bedt om det. Prosten i det samme kirkesamfunnet ønsker det. Nå har også russiske myndigheter gitt grønt lys.

 

BILDE: Kirkekaffe i Kandalaksja på Kola-halvøya 9. oktober i år.

  • Publisert