Russiske samer samles om Guds ord

Torsdag 27. og fredag 28. april samlet forsamlinga i Lujávri seg om bibeltime og gudstjeneste.

Bygda Lujávri (Lovozero) midt på Kola-halvøya har en forholdsvis stor andel samisk befolkning og regnes som den samiske hovedstaden i Russland. I Lujávri og i nabobyen Revda er det små evangelisk-lutherske forsamlinger, begge steder med sterkt samisk innslag. De troende møtes de fleste søndager for å lese Guds ord, be, synge salmer og støtte hverandre på troens vei.

 

Torsdag 27. og fredag 28. april 2023 var prost Vitalij Lutsjanov på besøk. Prosten bor og virker fast i byen Segezji i Karelen lenger sør. Men av og til besøker han de lutherske kristne på Kola-halvøya og i den nordlige delen av Karelen.

 

Siden 1999 har Norges Samemisjon hatt et nært samarbeid med Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirka i Russland. Kirkesamfunnet har sitt hovedsete i Sankt Petersburg. I Murmansk by heter presten Aleksander Voltsjok.

 

På hovedbildet ser vi kjernen i forsamlinga i Lujávri. Ivan Demko fra Lujávri har hvit kappe som et tegn på at han er vigsla til diakon i den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirka. Ivan ønsker å studere videre til prest, men familiens økonomi tillater ikke det. For øvrig ser vi hans brødre, Jakov og Vasilij, og også Ivans sønn.

 

Etter at presten i Revda flyttet tidligere i år, har ikke de lutherske kristne i Lujávri og Revda fast geistlig betjening. De troende ønsker at Norges Samemisjon skal sende predikanter, som Samemisjonen gjorde før korona-pandemien. Ledelsen i Norges Samemisjon arbeider for å få dette til i løpet av 2023.

  • Publisert