Russiske samer samler seg om Guds ord

I dag var det husmøte i bygda Lujávri på Kola-halvøya.

I samebygda Lujávri ute på vidda på Kola-halvøya kommer ei gruppe samer sammen hver søndag. Disse står tilsluttet Den evangeliske-lutherske ingermanlandske kirka (ELCI) i Russland. På møtene deler de søndagens preketekst, de synger salmer og de ber. De mangler prest, men blant dem er det menn som har tatt de første stegene på en teologisk utdannelse.

 

Sammen med ELCI har Norges Samemisjon siden midten på 1990-tallet drevet evangelisk og diakonalt arbeid blant Kola-samene. Husfellesskapet i Lujávri er en frukt av dette arbeidet. Det er en liten flokk, og utfordringene er mange. Men Guds Ånd har bevart dem til denne dag. Enkelte av dem snakker nå om å gå videre på kateket- eller presteutdannelse. Men de har familier å brødfø, og økonomien setter begrensninger.

 

- Kan Samemisjonen sende predikanter til oss igjen, spør medlemmene av husgruppa.

 

Dersom misjonsfolket har syn for dette arbeidet, og dersom styresmaktene i Russland gir de nødvendige tillatelser, ligger det nå til rette for at misjonen kan fornye sitt evangeliske og diakonale virke blant samene på russisk side av grensa.

Fra husmøtet i Lujávri søndag 15. oktober 2023.

 

 

 Gudstjeneste-tavle for 15. oktober 2023 i Lujávri: Prekentekst for 19. søndag etter Trefoldighet. Tema: Tro og vantro. Syndsbekjennelse. Trosbekjennelse. Salmenummer.

  • Publisert