Norges Samemisjon i samarbeid med Den Ingermandlandske kirke

Norges Samemisjon utfører sitt misjonsarbeid i Russland under godkjenning av Den lutherske kirken på Kola med hovedkontor i St Petersburg. Det er imidlertid ikke ofte at representanter fra de to aktørene står side om side i den felles tjenesten.

Prest Aleksandr Kudryavtsev og predikant Kurt Olsen.
Prest Aleksandr Kudryavtsev og predikant Kurt Olsen.

Prest og predikant holdt gudstjeneste sammen

Tekst: Ø. Fonn  Foto: S. Sedneva

 

Kurt Olsen er en av to predikanter i Norges Samemisjon som besøker Kola-halvøya med faste prekenreiser. Han kom nylig hjem fra en slik rundtur hvor han blant annet deltok på møte i den lutherske menigheten i Kandalaksha ved Kvitsjøen. Siden presten Aleksandr Kudryavtsev besøkte menigheten samtidig med Kurt Olsen, valgte de å holde gudstjeneste med nattverd framfor å ha bibeltime. Kudryavtsev var liturg og forrettet nattverd, mens Kurt Olsen talte Guds ord. Tolk var Svetlana Sedneva.

Prest med ansvar for små forsamlinger på Kola

Prest Aleksandr Kudryavtsev ledet gudstjenesten i Kandalaksha.

Aleksandr Kudryavtsev er fast prest for en menighet i nærheten av St Petersburg. Han er også utsending for biskopen til de små lutherske forsamlingene på Kola. Murmansk er ikke regnet blant disse. Kudryavtsev har ansvar for å holde prekener og koordinere trosopplæringen. Og her er det inngått et samarbeid mellom Samemisjonen og Den Ingermandlandske kirken, ved at våre predikanter har konfirmantundervisning for voksne i Revda, Lovozero og Kandalaksha. Det er vanlig at kristne russere som ikke ble konfirmert i ung alder, gjør dette når de blir voksne. Forståelse av hva en får gjennom sakramentene er viktig kunnskap konfirmantene skal tilegne seg. Dermed kan de også delta i selve nattverden og ikke bare bli velsignet av presten.