Nordisk støtte til lutherske kristne på Kola-halvøya

Norges Samemisjon blåser liv i et nettverk av Kola-venner i Norge, Sverige og Finland.

Også tidligere har Norges Samemisjon samarbeidet med kristne i Sverige og Finland om evangelisk og diakonal virksomhet på Kola-halvøya i Russland. Dette samarbeidet har ligget brakk siden pandemien. Nå har Norges Samemisjon tatt initiativ til fornyet dialog og samordning mellom Norge, Sverige og Finland.

 

På et nettmøte 20. oktober deltok representanter for Norges Samemisjon, "Kola-samarbeidet" i Kristiansand og Murmanskmissionen - et lag med utspring blant læstadianske kristne i Nord-Sverige. Både Norges Samemisjon og Murmanskmissionen har kontakt med aktører i Finland. Det vil være naturlig å trekke disse med i tida framover. Også i Norge er det flere foreninger og enkeltmennesker som har omsorg for den lutherske kirka og det samiske folket i Russland. Det vil være naturlig å trekke disse med etter hvert.

 

Norges Samemisjon har nylig fått offisiell invitasjon til å besøke Murmansk, og visumprosessen er nå i gang. Man håper å få gjennomført reisa før jul eller på nyåret. Erfaringene fra dette besøket vil avgjøre de neste stegene i det nordiske nettverket.

 

Du kan følge virksomheten til den svenske Murmanskmissionen her:

https://murmanskmission.se/

  • Publisert