Hva skjer med Kola-arbeidet?

Samemisjonen møtte viktige støttespillere i Kirkenes for å drøfte veien videre.

I forbindelse med krigen i Ukraina er Russland utsatt for strenge internasjonale sanksjoner. Det stiller Samemisjonens Kola-arbeid på store prøver. Samemisjonen ønsker å videreføre sitt evangeliske og diakonale engasjement i de samiske bygdene på Kola-halvøya. På møtet i Kirkenes 6. og 7. desember 2022 drøftet man hvordan det kan skje, både på kort sikt og lang sikt.

 

Til stede på møtet var generalsekretær Bjarne Gustad, predikant Alf Kristian Tellefsen og regionleder Torbjørn Bjorvatn. Fra norsk side deltok også foreningen "Kola-samarbeidet" i Kristiansand. Foreningen er en nær samarbeidspartner for Norges Samemisjon i russlandsarbeidet. Fra russisk side deltok presten Aleksandr Voltsjok og kona Anna Voltsjok fra den lutherske forsamlinga i Murmansk. I tillegg møtte Natalia Vetsko fra den frivillige organisasjonen "Ny begynnelse".

 

Selv med ufred i Europa mener Samemisjonen det er riktig å skille mellom Russlands politiske ledelse på den ene siden og russere som enkeltpersoner og russiske frivillige organisasjoner på den andre. I nordområdene har samer, nordmenn og russere til alle tider hatt kontakt over grensene. Offisiell norsk politikk hindrer heller ikke nå at norske foreninger opprettholder og utvikler vennskap og fellesskap med enkeltmennesker og frivillige organisasjoner i Russland. Dette er kontakter som er bygd opp gjennom over 25 år. Tvert imot, det er i tider som disse at folk-til-folk samarbeidet er særlig viktig. Med sin lange erfaring og sitt brede kontaktnett på Kola-halvøya står Samemisjonen i en særstilling til å videreføre folk-til-folk-samarbeidet over den norsk-russiske grensa i en krisetid.

 

Møtet i Kirkenes slo fast at man ønsker å bygge videre på den grunnmuren som er lagt siden Norges Samemisjon startet opp sitt Kola-arbeid midt på 1990-tallet. Deltakerne la bak seg en del forhold som har hemmet samarbeidet. På møtet fant man fram til flere muligheter til å videreføre aktiviteten innenfor det internasjonale sanksjonsregimet som gjelder. Partene lyttet til hverandres prioriteringer og muligheter. Og man drøftet strukturelle og organisatoriske sider ved samarbeidet.

 

Landsstyret i Norges Samemisjon vil i tida framover utforme strategien for Kola-samarbedet nærmere.

 

Generalsekretær Bjarne Gustad (t.v.), Astrid Tellefsen og Alf Kristian Tellefsen drøfter nye tiltak på Kola-halvøya.

 

Arrangementet var støttet av Barentssekretariatet i Kirkenes.

 

  • Publisert