Hilsen fra Olgas systue

Samene på Kola-halvøya venter på besøk fra Norges Samemisjon.

"I dag er det kalt i Lujávri, minus 30 til 35 grader. Men, Gud være takk, vi er friske og i arbeid. Vi ber og håper at dere snart kommer på besøk." 

 

Denne hilsenen kom i dag, onsdag 14. februar 2024. Den ble sendt til Norges Samemisjon fra Olgas systue i samebygda Lujávri (russisk: Lovozero). Bygda ligger et godt stykke ute på vidda på Kola-halvøya i Russland. Men likevel ikke lengre enn at det går an å kjøre dit på én dag fra Norge.

 

På bildet ser du arbeidsbenken i Olgas systue - slik den så ut i morgentimene i dag. To samekvinner arbeider med kolasamisk duodji - tradisjonell husflid blant samene i Russland. Norges Samemisjon har støttet tiltaket siden 1995. 

 

Kontakten med norske samer og med Norges Samemisjon har vært viktig for Kola-samene i alle disse årene. Men nå er det mye uro i verden. Det er ikke så enkelt som før å få visum og gjennomføre felles prosjekt. 

 

Likevel er samene ett folk. De trenger hverandre - også på tvers av riksgrensene. Norges Samemisjon har i flere tiår medvirket til dette fellesskapet. Hvis Gud vil, vil det også i årene som kommer, lykkes oss å bygge bro mellom mennesker på tvers av grensene.

  • Publisert