Framgang i Kola-samarbeidet

14. juni 2023 møtte Norges Samemisjon presten og prestefrua i den lutherske menigheten i Murmansk, Aleksander og Anna Voltsjok.

Møtet fant sted i Kirkenes. Nyheter ble utvekslet, og deltakerne drøftet muligheter og planer framover. Norges Samemisjon ønsker å ta opp igjen forkynnervirksomheten i de samiske områdene på Kola-halvøya. I disse områdene fins flere lutherske husmenigheter. De første predikantturene fra Norge kan komme i stand allerede i høst.  Videre ønsker Samemisjonen å lindre menneskelig nød og vise kristen nestekjærlighet i praksis. Også dette arbeidet skal spisses mot de samiske områdene. 

 

Samarbeidet med Det ingermanlandske evangelisk-lutherske kirkesamfunnet i Russland står sentralt. Norges Samemisjon er ikke registrert som organisasjon i Russland. Dermed er Samemisjonen avhengig av å samarbeide med en lokal russisk partner. I over 20 år har Norges Samemisjon samarbeidet nært med Den evangelisk-lutherske forsamlingen i Murmansk. 

 

Uroen i Europa og strenge sanksjonsregler medfører store praktiske hindringer. Likevel er det fortsatt mulig å gjennomføre folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland. Når forholdet mellom hovedstedene befinner seg på frysepunktet, blir det frivillige samarbeidet over den norsk-russiske grensa dobbelt viktig. Det er den eneste arenaen for kontakt og dialog mellom Norge og Russland akkurat nå. Derfor er Samemisjonen sitt Kola-arbeid fredsarbeid.

 

Møtet i Kirkenes ble støttet finansielt av Barentssekretariatet.

  • Publisert