Fattige på Kola-halvøya får mat

Selv med krig i Europa glømmer ikke Samemisjonen de samiske områdene på Kola-halvøya.

Samemisjonen sin faste representant på Kola-halvøya heter Svetlana Sedneva. I februar besøkte Svetlana bygda Lujávri (Lovozero) og byen Revda på innlandet på Kola-halvøya. Begge steder bor det samer som deltar i gudstjenestene til Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirka. Dette kirkesamfunnet er Samemisjonen sin viktigste samarbeidspartner i Russland.

 

I Revda ble det kjøpt inn og delt ut 15 matpakker til fattige mennesker. Dette er en erstatning for suppekjøkkenet som Samemisjonen drev i Revda. Suppekjøkkenet ble nedlagt under korona-pandemien. På bildet ser vi en av mottakerne - Vera Sjatrova, som har vært med i den lutherske forsamlinga siden slutten på 1990-tallet.

 

Svetlana forteller ellers at de lutherske kristne i Revda nettopp mistet presten sin, som fikk ny stilling et annet sted i Russland. De kristne i Lujávri og Revda ber Samemisjonen sende predikanter. De ønsker å høre Guds ord. Presten i Murmansk kan besøke dem av og til. Men han har også mye å gjøre i Murmansk.

 

Norges Samemisjon arbeider med å finne måter å ordne det evangeliske og diakonale arbeidet på Kola-halvøya i ei tid med strenge sanksjoner. I samråd med Utenriksdepartmentet i Oslo tror vi at vi har funnet en vei som lar oss fortsette med både evangelisk og diakonal virksomhet - i første omgang i et begrenset omfang. I løpet av våren ønsker vi å prøve ut disse løsningene. Hvis det lykkes, og hvis misjonsvennene fortsatt er villige til å gi, er det mulig Samemisjonen kan trappe opp støtta til de samiske områdene på russisk side av grensa.

 

Vera Sjatrova i Revda får matpakke fra Samemisjonen.Svetlana Sedneva besøker husgruppa med  evangelisk-lutherske kristne i bygda Lujávri på Kola-halvøya.

  • Publisert