En åpen dør til Russland

Torbjørn Bjorvatn er oppmuntret etter sitt besøk i Murmansk.

"Akkurat nå er det mulig å fortsette det diakonale og evangeliske arbeidet i Russland omtrent som før. Men vi vet ikke hvor lenge", sier Torbjørn Bjorvatn, generalsekretær i Norges Samemisjon. I forrige uke besøkte han Murmansk.

 

Gjensynsglede

Det var første gang på fire år at Norges Samemisjon hadde folk over grensa. Men gjensynsgleden var stor.

 

"Jeg traff folk både fra Murmansk og fra Lujávri (Lovozero). Det var tydelig at de satte pris på besøk fra Norge. Dette er jo mennesker vi har kjent og samarbeidet med siden 1995", forteller Torbjørn.

 

Sanksjoner

Ønsket om videre kontakt er sterkt til stede. Men sanksjonene gjør det adskillig vanskeligere enn før. Norges Samemisjon har likevel løst viktige spørsmål knyttet til reiseforsikring, bankoverføring og visum. Det gjør det mulig å fortsette å støtte gode nabotiltak på Kola-halvøya og samtidig følge både norsk og russisk lovgivning.

 

"Jeg var den eneste nordmannen på hotellet. Besøkene fra Norge har stoppet helt opp. Jeg så heller ingen andre gjester fra Vesten. Jeg er urolig over at folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland nå er helt avviklet. Det gavner ikke freden og sameksistensen i grenseområdene", sier generalsekretæren.

 

På vidt gap

Torbjørn Bjorvatn viser til at døra nå står på vidt gap for Norges Samemisjon inn til Russland. Samtidig har han noen bekymringer.

 

"Vi ser ut til å funnet løsninger på de viktigste tekniske utfordringene. Og med denne reisa har Norges Samemisjon vist at det er fullt mulig for nordmenn å reise til Russland og for norske frivillige organisasjoner å gjennomføre kulturtiltak og humanitære prosjekt sammen med sivilsamfunnet der. Utfordringen nå er å få visum til Norge for våre prosjektpartnere. Vi mangler også norsk-russisk tolk som kan hjelpe oss i arbeidet videre", avslutter Torbjørn Bjorvatn.

  • Publisert