Bibelhelg i Murmansk

Den evangelisk-lutherske menigheten i Murmansk legger vekt på bibelkunnskap.

Nylig samlet troende fra hele Kola-halvøya og det nordlige Karelen seg til bibelhelg i den evengelisk-lutherske kirka i Murmansk. Biskop Ivan Laptev og en amerikansk prest stod for undervisningen.

 

Dette var første del i en serie bibelhelger som i år og til neste år skal gjennomføres i det nordlige prostiet til Den evangelisk-lutherske ingermanlandske kirka i Russland.  29.-30. septembar var temaet "En kristens åndelige liv". I november blir del to gjennomført, med tema "Det gamle testamentet".

 

Støtten til den lutherske menigheten i Murmansk er en del av Samemisjonens evangeliske og diakonale virke på Kola-halvøya.

  • Publisert