Adventstida begynner i nord og øst

I den lutherske kirka i Murmansk er man straks klar til advent-feiring.

I likhet med oss feirer den evangelisk-lutherske kirka i Murmansk både advent og jul i desember. Dermed skiller den seg fra den ortodokse kirka i Russland, hvor adventstida begynner midt i november og varer i 40 dager fram til juledagen 7. januar.

 

Den evangelisk-lutherske kirka i Murmansk er en nær samarbeidspartner for Norges Samemisjon. Menigheten arbeider nå med den offisielle innbydelsen til predikanter fra Norges Samemisjon. Innbydelsen er egentlig allerede på plass, men en formell feil gjorde at det må utstedes en ny.

 

Norges Samemisjon håper å være på plass med folk i Russland ut på nyåret. Da ønsker man å legge planer for fast forkynnervirksomhet og diakonale tiltak i de samiske områdene på Kola-halvøya.

 

BILDE OVER: Prest Aleksander Voltsjok pynter kirka til jul. BILDE UNDER: Advent- og juleprogrammet i den evangelisk-lutherske kirka i Murmansk.

  • Publisert