Vårt arbeid

Norges Samemisjon driver både med indre- og ytremisjon. Det er tre fokusområder i vår virksomhet: Arbeidet i kretsene, arbeidet i samiske områder og arbeidet i Russland. Vi kan også kategorisere arbeidet innenfor forkynnelse, diakoni og bistand. Og til slutt kan en også beskrive vårt arbeid som både støttevirksomhet - arbeidet i kretsene, innsamling av midler og forbønn - og utøvende virksomhet - det vi gjør i møte med samer, russere og nordmenn.
Les mer ved å søke informasjon om de ulike områder og kretser.