Utdanning

Norges Samemisjon er engasjert i utdanning av voksne ungdommer.

Vi er glade for å være en av tre eiere av Alta folkehøgskole i Finnmark. Skolen har en klar kristen målsetting, gir solid opplæring i friluftsliv og er godt forankret i samisk kultur og tradisjon.


Fjellheim Bibelskole er en viktig samarbeidspartner for Norges Samemisjon. Elever derfra deltar i vårt evangeliseringsarbeid i Finnmark, og Samemisjonen deler ut stipend til ungdom fra det samiske forvaltningsområdet som vil ta et år på bibelskolen.

  • Publisert