SMITTEVERNVEILEDER for møter og sammenkomster i regi av Norges Samemisjon. FORELDET UTGAVE

Aktuelle smitteverntiltak
- God hygiene i befolkningen
- Formålet med disse tiltakene er å redusere smitte ved hoste og via hender og gjenstander. Dette gjelder for hele befolkningen, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene er viktige gjennom hele utbruddet av covid-19, men spesielt når smitte er spredt i hele samfunnet (fase 3, 4 og 5)
- Minst 1 meter avstand
- Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
- Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
- Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
- Unngå hosting på andre.
- Ikke håndhils.
- Unngå klemming.

Gjeldende fra og med 07.05.2020 – utarbeidet av daglig leder og verneombudet i NSM. Sist oppdatert 30.05.20. Det er viktig for sikkerhetsskyld å sjekke siste oppdateringer på lenkene i veilederen. 

Husk deltakerliste!

 

Se Norges Samemisjon smitteveileder nedenfor i pdf. format.