Regionene

To og to kretser i Norges Samemisjon danner én region. Regionene har en regionleder som står for den daglige ledelse av arbeidet i de to kretsene. Hver krets har sitt eget styre og sitt lokale arbeid. Representanter fra kretsstyrene møtes årlig til et regionstyremøte der samarbeid drøftes og erfaringer utveksles. Troms krets og arbeidet i Finnmark er (ennå) ikke organisert i en egen region.

Regioninndelingen

Region Trøndelag og Østlandet

Regionen består av Trøndelag krets og Østlandet krets.

Region Vestlandet

Regionen består av Møre og Romsdal krets og Hordaland krets.

Region Sør-Vest

Regionen består av Rogaland krets og Sørlandet krets.