Historisk dag på Alta Folkehøgskole

Det første årsmøtet i Foreningen Alta Folkehøgskole fant sted den 23. mai. Utsendinger fra Indremisjonsforbundet, Norges Samemisjon og Normisjon satte seg sammen med styret for skolen og drøftet framtidig strategi. Rektor kunne vise til et år med rike frukter og gode resultater, og roste lærerne for det felles løft de gjør hvert år.

Årsmøtedeltagerne. F.v. Øyvind Fonn, Svein Granerud, Paul Tore Garvo, Hallgeir Solberg, Kenneth Foss, Ingebjørg Stubø, Erik Furnes, Klemet J O Hætta, Tormod Gusland, Janie Therese Brye og Henning Iversen.
Årsmøtedeltagerne. F.v. Øyvind Fonn, Svein Granerud, Paul Tore Garvo, Hallgeir Solberg, Kenneth Foss, Ingebjørg Stubø, Erik Furnes, Klemet J O Hætta, Tormod Gusland, Janie Therese Brye og Henning Iversen.

– Danning og det å få frem personligheter hos elever, er en felles oppgave for de ansatte

Tekst: Øyvind Fonn 

Torsdag 23. mai var det stiftelsesmøte for den nye Foreningen Alta Folkehøgskole. Skolen har frem til nå vært registrert i Brønnøysundregistrene som ”annet foretak iflg. særskilt lov”. Slike skoler og foretak har Brønnøysund bedt om å endre organisasjonsform til stiftelse, forening eller lignende. Styret for Alta Folkehøgskole valgte da foreningsmodellen. De nye vedtektene har vært ute til høring og godkjenning hos de tre organisasjonene som står bak skolen.

            Til årsmøte kom det sittende styret og utsendinger/representanter fra organisasjonene. De nye vedtektene ble vedtatt av årsmøtet og sendes nå til Brønnøysund for juridisk godkjenning.

For øvrig var det faste årsmøtesaker til behandling som godkjenning av årsmelding og valg av styre. Det ble satt av god tid til spørsmål og samtale om arbeidet. Rektor kunne fortelle at skolens stab er svært delaktige i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Søkning til linjene varierer, og innhold og navn må stadig endres. Han berømmet også de ansatte for felles og tydelig støtte til skolens kristne forankring. Både rektor og ansattrepresentant Janie Therese Brye kom med mange gledelige meldinger. Veldig mange elever har hatt en god menneskelig og kristen utvikling, fra det å løfte hodet, bli tryggere på seg selv, få et nytt syn på hva kristendom er – til det å ta valget å bli en kristen. Det siste hadde skjedd med flere elever denne høsten. De fortalte også om den nye bo- og fritidslinjen Friluftsliv Ingen grenser, som starter til høsten. Den er for elever som trenger spesiell tilrettelegging, og dette ville slå positivt ut for hele skolemiljøet. Brye sa at danning og det å få frem personligheter hos elever er en viktig del av de ansattes felles oppgave ved skolen.

        Årsmøtet kom med innspill til den videre drift, og uttrykte stor tilfredshet med arbeidet ved skolen. Bønn og takk til Gud hørte også med til samlingen.

 

Det nye styret ved skolen:

Indremisjonsforbundet: Kenneth Foss, leder; Paul T. Garvo og Helge Kleven (vara). Norges Samemisjon: Pål A. Andersen, Tormod Gusland, Inger Anna G. Gustad (vara). Normisjon: Svein Granerud, Gaute Norbye og Mari-Anne Nybraaten (vara)

 

Solskinn kl 24.00 den 23. mai. Foto: Ø. Fonn

Ved enden av Øytunvegen ligger Øytun-tunet. Internatene på Alta fhs. er som øyer i landskapet. Foto. Ø. Fonn