Våre leirsteder

Norges Samemisjon eier og driver leirstedene Fagertun Leirstad og Nordlys Misjonssenter. På begge stedene blir det arrangert weekend'er for barn og unge og dessuten dagsstevner for ulike formål. Leirstedene blir i tillegg leid ut til organisasjoner, menigheter og private.

Variert bruk

For mer informasjon om variert bruk, og leirstedenes betydning og bruken av andre organisasjoners leirsteder, se her.

 

Om Fagertun leirstad

Fagertun var først kun en tidligere skolebygning. På 80-tallet ble nytt hovedbygg reist. Siste året har det vært utført omfattende renovasjonsarbeider. Foto: Ø. FonnFagertun Leirstad ligger i Eksingedalen i Vaksdal kommune i Hordaland. Fagertun skal i gang med å lage ny hjemmeside. Gjeldende hjemmeside finner du her: www.fagertunleirstad.no

 

Om Nordlys Misjonssenter

Nordlys Misjonssenter ligger i nærheten av et friluftsområde for Sandnes kommune. I begynnelsen bestod stedet av to store hytter og et bygg med matsal og møtesal. På begynnelsen av 2000-tallet ble det bygd nytt internat og møtesal. Foto: Ø.FonnNordlys Misjonssenter ligger ved Lutsivatnet i Sandnes kommune i Rogaland. Les mer om Nordlys på Nordlys si hjemmeside: www.nordlysmisjonssenter.no