Organisasjon

Norges Samemisjon ble stiftet i 1888 og fylte 130 år i 2018. Vi er en av landets minste organisasjoner, men den eneste som har et spesielt fokus på formidling av evangeliet til det samiske folk. Til å lede arbeidet i kretsene er det egne kretsstyrer og ansatte. Noen kretser har også et eget barne- og ungdomsråd, BUR.
Hovedorganisasjonen ledes av landsstyret som møtes ca fire ganger årlig. Hovedkontoret ligger i Tromsø. Øverste organ er landsmøtet som trer sammen hvert tredje år. Da møtes kontaktpersoner, medlemmer, ansatte og utsendinger fra kretser og foreninger - til viktige forhandlinger og dessuten samlinger tilpasset barn, unge og voksne.

Landsmøtet 2017 på Solborg Fhs i Stavanger
Landsmøtet 2017 på Solborg Fhs i Stavanger