Organisasjon

Norges Samemisjon er i 2018 130 år. Vi er en av landets minste organisasjoner, men den eneste som har et spesielt fokus på formidling av evangeliet til det samiske folk. Til å lede arbeidet i kretsene er det egne kretsstyrer og ansatte. Noen kretser har også et eget barne- og ungdomsråd, BUR.

Hovedorganisasjonen ledes av landsstyret som møtes ca fire ganger årlig. Øverste organ er landsmøtet som trer sammen hvert tredje år. Da møtes kontaktpersoner, medlemmer, ansatte og utsendinger fra kretser og foreninger - til viktige forhandlinger og dessuten samlinger tilpasset barn, unge og voksne.

Landsmøtet 2017 på Solborg Fhs i Stavanger
Landsmøtet 2017 på Solborg Fhs i Stavanger