Samenes Venn

Vårt misjonsblad ble etablert i 1926 og har hatt samme navn siden da. Bladet skal være oppbyggelig, informativt og virke inspirerende i misjonsarbeidet. Bladet utgis med et opplag på 1100.

Hva kan du lese om?

I bladet Samenes Venn finner du

  • reportasjer og reisebrev fra Samemisjonens arbeid i samiske områder i Norge og Russland
  • informasjon om støttearbeidet i hele Norge
  • informasjon om samisk kultur, språk og samfunnsspørsmål
  • andakter på samisk og norsk
  • lederartikler om aktuelle spørsmål i Samemisjonen og i norsk kirkeliv
  • intervjuer av medarbeidere og støttespillere

Bli abonnent!

Få Samenes Venn hjem til deg 4 ganger i året fra 2020. 

Abonnementsprisen er kr 300.- pr år. (Kr 380 for utland.)

Gratis prøveabonnement kan tegnes for et halvt år.

Det er også mulig å gi et abonnement som gave.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor for å bestille eller komme i kontakt med redaksjonsansvarlig. Vær gjerne med å skaffe nye abonnenter.

 

Annen info:

Ansvarlig redaktør: Torbjørn Bjorvatn

Redaktør: Dagfinn Hauge, 950 73 249
Redaksjonens kontaktinformsasjon:
Post: Roffaveien 6, 9040 Nordkjosbotn
E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no 

Tlf: 47 47 61 61

SMS: 40820160

 

Bladene i PDF

Et utvalg av bladene er gjort tilgjengelig gratis nedlasting i PDF. Trykk på aktuell årgang i menyen til høyre for å laste ned ønsket nummer av bladet. Årgangene 2005-2016 planlegges lagt ut.