Samenes Venn

Vårt misjonsblad ble etablert i 1926 og har hatt samme navn siden da. Bladet skal være oppbyggelig, informativt og virke inspirerende i misjonsarbeidet. Bladet utgis med et opplag på 2150.

Hva kan du lese om?

I bladet Samenes Venn finner du

  • reportasjer og reisebrev fra Samemisjonens arbeid i samiske områder i Norge og Russland
  • informasjon om støttearbeidet i hele Norge
  • informasjon om samisk kultur, språk og samfunnsspørsmål
  • andakter på samisk og norsk
  • lederartikler om aktuelle spørsmål i Samemisjonen og i norsk kirkeliv
  • intervjuer av medarbeidere og støttespillere

Bli abonnent!

Få Samenes Venn hjem til deg 4 ganger i året fra 2020. 

Abonnementsprisen er kr 300.- pr år. (Kr 380 for utland.)

Gratis prøveabonnement kan tegnes for et halvt år.

Det er også mulig å gi et abonnement som gave.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor for å bestille eller komme i kontakt med redaksjonsansvarlig. Vær gjerne med å skaffe nye abonnenter.

 

Annen info:

Ansvarlig redaktør: Leif Halsos, tlf 91111726

Redaksjonssekretær: Sigmund Fjære, 980 25 181
Redaksjonens kontaktinformsasjon:
Post: Postboks 316, 9254 Tromsø
Besøk: Stakkevollveien 25 A, 2. et., Tromsø

E-post: leif.halsos samemisjonen.no 

Tlf: +4747476161 / 47 46 73 72

 

Bladene i PDF

Et utvalg av bladene vil i nærmeste fremtid gjøres tilgjengelig for gratis nedlasting i PDF. Trykk på aktuell årgang i menyen til høyre for å laste ned ønsket nummer av bladet.

Skriv navnet ditt her
Gyldig e-post du kan kontaktes på
Du kan òg oppgi et telefonnummer

Oppgi bokstaver/tall som du ser i feltet