Radio DSF

Trykk på den runde "play"-knappen under for å lytte til radio!

SENDETIDER

FM-nettet:

Mandag – Fredag
Formiddagssending 10:00 – 12:00:

10:00 – 10:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
10:30 – 11:00
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Hva er kristendom med Øyvind Andersen.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
11:00 – 11:25 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
11:25 – 12:00 Samisk og norsk sang.

Kveldssending 18:00 – 21:00 (torsdag kun til 19:00 i Kautokeino, Karasjok og Tana)
18:00 – 18:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
18:30 – 19:00
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Hva er kristendom med Øyvind Andersen.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
19:00 – 19:25 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
19:25 – 20:00 Samisk og norsk sang.
20:00 – 20:30 Sansa medialähetys sanansaatajat,
Raamattu kannesta kanteen (Veien gjennom Bibelen på finsk)
20:30 – 21:00 Diverse andakt og sang.

Lørdag
(ingen sending)

Søndag
Formiddagssending 09:00 – 13:00

09:05 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
09:12 Oppmuntring – Asbjørn Kvalbein, Norea
09:25 Bibellesning
09:30 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
09:45 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
09:25 – 09:30 Bibellesning
09:30 – 10:00 Samisk og norsk sang
10:00 – 11:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
11:00 – 12:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
12:00 – 12:05 Bibellesning
12:05 – 13:00 Samisk og norsk sang

Når vi har mulighet for det sender vi direktesendt forkynnelse på søndag fra 11:00 – 13:00.

DAB-nettet

Program for DAB Alta, DAB Tromsø, FM Vadsø og nettradio/TuneIn.

Vi har nylig startet med sendinger på DAB i Alta og Tromsø. I starten sender vi for det meste taler når vi ikke har sendinger på FM. Programinnholdet vil utfylles og endres noe etterhvert. Radio DSF har fra april 2018 disse sendetidene på DAB:

Mandag – Fredag

Morgensending 07:00 – 10:00
07:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk)
07:30 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
07:40 Over en Åpen bibel – Norea
07:50 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
07:55 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
08:00 Tale fra Forkynn.no.
09:00 Tale fra Forkynn.no.

Formiddagssending 10:00 – 12:00:
10:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
10:30
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Hva er kristendom med Øyvind Andersen.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
11:00 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
11:25 Samisk og norsk sang.

Middagssending 12:00 – 14:00
12:00 Tale av Wisløff fra Dybde.org.
13:00 Tale fra Forkynn.no.

Ettermiddagssending 14:00 – 16:00:
14:00 Sansa medialähetys sanansaatajat, Raamattu kannesta kanteen (Veien gjennom Bibelen på finsk)
15:00 Diverse andakt, sang og musikk.
15:30 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk)
15:50 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea

Sen ettermiddagssending 16:00 – 18:00
16:00 Tale fra Forkynn.no.
17:00 Tale fra Forkynn.no.

Kveldssending 18:00 – 21:00
18:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
18:30
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Hva er kristendom med Øyvind Andersen.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
19:00 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
20:00 Sansa medialähetys sanansaatajat,
Raamattu kannesta kanteen (Veien gjennom Bibelen på finsk)
20:30 Diverse andakt og sang.

Sent på kvelden-sending 21:00 – 23:00
21:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk)
21:30 Opplæring – Asbjørn Kvalbein, Norea
22:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
22:30 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
22:37 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
22:40 Over en Åpen bibel – Norea
23:00 Sending slutt (unntatt fredag).

Nattstart 23:00-24:00 (kun fredag)
23:00 Tale fra Forkynn.no.
24:00 Sending slutt.

Lørdag

Formiddagssending 09:00 – 12:00:
09:00 Tale fra Forkynn.no.
10:00 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
10:05 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
10:10 Noreas historiske arkiv
10:30 Norea diverse
11:00 Tale fra Forkynn.no.
Ettermiddagssending 12:00 – 18:00:
12:00 Tale av Wisløff fra Dybde.org.
13:00 Tale fra Forkynn.no.
14:00 Tale fra Forkynn.no.
15:00 Tale fra Forkynn.no.
16:00 Tale fra Forkynn.no.
17:00 Tale fra Forkynn.no.
Kveldssending 18:00 – 21:00
18:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa (fra mandag).
18:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa (fra tirsdag).
19:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa (fra onsdag).
19:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa (fra torsdag).
20:00 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa (fra fredag).
20:30 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
20:35 Opplæring – Asbjørn Kvalbein, Norea
20:50 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
Sent på kvelden-sending 21:00 – 23:00
21:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk) samme som mandag.
21:30 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk) samme som tirsdag.
22:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk) samme som onsdag.
22:30 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk) samme som torsdag.
23:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk) samme som fredag.
23:30 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
23:35 Opplæring – Asbjørn Kvalbein, Norea
23:55 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
23:56 Oppmuntring – Asbjørn Kvalbein, Norea
24:00 Sending slutt

Søndag

Formiddagssending 09:00 – 13:00
09:05 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
09:12 Oppmuntring – Asbjørn Kvalbein, Norea
09:25 Bibellesning
09:30 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
09:45 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
10:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
11:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
12:00 Bibellesning
12:05 Samisk og norsk sang

Når vi har mulighet for det sender vi direktesendt forkynnelse på søndag fra 11:00 – 13:00.

Ettermiddag-kveldssending 13:00 – 23:00:
13:00 Tale fra Forkynn.no.
14:00 Tale fra Forkynn.no.
15:00 Tale fra Forkynn.no.
16:00 Tale fra Forkynn.no.
17:00 Tale fra Forkynn.no.
18:00 Noe ble borte på veien – Asbjørn Kvalbein, Norea
18:05 Noreas historiske arkiv
18:15 Trygg i dag, andaktsbok av Asbjørn Kvalbein, Norea
18:18 Opplæring – Asbjørn Kvalbein, Norea
18:38 Oppmuntring – Asbjørn Kvalbein, Norea
18:43 Oppmerksomhet – Asbjørn Kvalbein, Norea
18:45 Norea diverse
19:00 Tale fra Forkynn.no.
20:00 Tale fra Forkynn.no.
21:00 Tale fra Forkynn.no.
22:00 Tale fra Forkynn.no.
23:00 Sending slutt.