Samepolitisk virksomhet på Majavatn og ellers på Helgeland 1917-1948

Et foredrag med med denne tittelen ble holdt under seminaret ved Seltie gåetie på Majavatn lørdag 16. juni 2018. Foreleser var Bård Berg, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Foredraget vil bli referert her på Samemisjonens hjemmeside etterhvert.