Samejubileet 2017 – nasjonal feiring og et felles samisk jubileum

Norges Samemisjon vil gratulere det samiske folk med 100-års dagen for det første samiske landsmøtet i 1917.

Deltagerne på møtet fotografert utenfor Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917.
Deltagerne på møtet fotografert utenfor Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917.

Norges Samemisjon vil gratulere det samiske folk med 100-års dagen for det første samiske landsmøtet i 1917. Lykke til i det videre arbeidet for samisk språk og kultur!

Jubileet er planlagt siden 2014

For 100 års siden skjedd det en viktig hendelse i samenes historie. Det første landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. Elsa Laula Renberg, en sørsamisk kvinne, tok initiativ til dette landsmøtet.

Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å markere denne historiske hendelsen som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Den skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratiet og legge til rette for en feiring også utenfor Trøndelagsfylkene.

Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i mer enn et år gjort et forarbeid, og har kommet så langt at det er etablert en prosjektledelse. Ida Marie

Bransfjell er tilsatt som prosjektleder og Kjell M. Deraas som programleder. www.sametinget.no den 20.3.2015

Mer om den historiske bakgrunnen

Samemøtet i 1917 var det første samiske landsmøtet. Møtet hadde deltagelse av samer både fra Norge og Sverige. Møtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim fra 6. til 9. februar 1917. Datoen for dette møtets begynnelse er grunnlaget for samenes nasjonaldag. Møtet samlet ca. 150 deltagere, de fleste var sørsamer fra Nordland, Trøndelag og Hedmark.

 

Elsa Laula Renberg fra Helgeland og Brurskanken samiske kvinneforening var initiativtagere til møtet. Renberg var møtets formann, og holdt åpningstalen på møtet. Datidens andre store samiske leder, Daniel Mortenson fra Røros/Elgå, var møteleder og holdt et foredrag på møtet om reindrift og hvordan denne hadde blitt hemmet av Felleslappeloven av 1883. Foredraget utløste en debatt som førte til at landsmøtet valgte en egen reindriftslovkomité. Komiteen la senere fram et forslag til ny reindriftslov som påvirket den endelige utformingen av loven i 1919. Den andre hovedsaken på møtet var kravet om en egen samisk skole, og at barna måtte få undervisning i og på samisk. www.wikipedia.no

Norges Finnemisjon var også medvirkende under landsmøtet

Landsmøtet/konferansen i 1917 var den første nasjonale samling for samer i Norge der en møttes for å drøfte samenes rettigheter eller snarere mangel på sådanne. Den ble holdt i Trondheim i 1917 i Metodistkirken, der over 150 samer deltok. "På møtets siste dag ble alle landsmøtedeltagerne invitert til Ihlens bedehus av Finnemisjonen, til fest med tale, sang og bevertning. I følge protokollen ble festen besøkt til "trængsel"." Fra Samenes Venn, juleheftet 2012

 

Tråånte 2017 – det offisielle navnet

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. Vi samer er ett folk i fire land. Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer. Mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst. www.tråante2017.no