Landsstyret i Norges Samemisjon gratulerer staten Israel

Den 19 april markeres i Israel 70-årsdagen for gjenopprettelsen av den jødiske stat. I anledning markeringen har landsstyret som sist var samlet i Tromsø den 4. april, sendt Israels ambassade i Norge en gratulasjonshilsen.

Nasjonalforsamlingen Knesset
Nasjonalforsamlingen Knesset

 

 

                                 

                             

                                               Tromsø 4. april 2018

 

 

 

Til Israels ambassade i Norge

 

 

 

HILSEN TIL STATEN ISRAEL I ANLEDNING AV 70-ÅRS MARKERINGEN

 

Landsstyret i Norges Samemisjon vil bringe våre gratulasjoner og lykkeønskninger i forbindelse med feiringen av den moderne staten Israel.

 

Norges Samemisjon ser på opprettelsen av Israel i 1948, som hjemland for det jødiske folk, som en av de viktigste begivenheter i nyere tid og en oppfyllelse av profetiene i de Hellige Skrifter.

 

Vårt arbeid er rettet mot det samiske folk på Nordkalotten. Vi er opptatt av at et folkeslags egenart og kultur skal ivaretas – også for det jødiske folk.

 

Vi hilser med Shalom og ønsker Herrens velsignelse over Israel som Guds utvalgte folk!

 

Odd Eivind Høyvik (styreleder)

Bøye Vigdal

Lars Nessa

Bernhard Iversen

Gudmund Johnsen,

Øyvind Fonn

Erik Kvinge

Kurt Olsen

Roald Gundersen (daglig leder)