Trøndelag krets

Velkommen til Trøndelag krets!
Kretsen omfatter hele Trøndelag fylke (unntatt tidligere Halsa kommune) og deler av Nordland opp til Saltfjellet (og tom. Meløy på ytre Helgeland), dvs. Helgeland. Misjonsarbeidet lokalt består av fem misjonsforeninger som møtes regelmessig eller noe mer sjeldent, enkeltmøter på faste møtesteder og storsamlingene kretsmøte og julesalg. Trøndelag krets og Østlandet krets utgjør Region Trøndelag og Østlandet med et eget regionstyre/råd. Arbeidet blir fortsatt organisert innenfor kretsene. Ta kontakt om du ønsker møte på ditt hjemsted eller å gjøre noe for Samemisjonen!

 

 

  • Publisert
Laxviken bönhus

Fire morsmål "møttes" i Sverige

Siste lørdag i oktober var Norges Samemisjon ved regionleder Øyvind Fonn invitert til Laxviken for å tale og fortelle om norsk-samisk misjon. Det ble en rik samling med oppbyggelig sang og vitnesbyrd i tillegg til forkynnelsen. Ordet ble også forkynt ved reindriftsutøver Nils T. Oskal.30.11.2022
Salbergstu som er kirkestua ved Salberg kirke, var et velegnet lokale for en temakveld.

Temakveld om misjon og diakoni

Hva er misjon og hva er diakoni - også i en samisk kontekst? Det var temaet som de fremmøtte på Salbergstu på Røra samtalte om en vinterkveld i februar. Innspill og erfaringer fra dette møtet vil bli publisert i en artikkel i Samenes Venn nr. 2 som kommer i juni. Bare noen få glimt gjengis her på hjemmesiden.26.04.2022
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.28.02.2022

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.05.10.2021

Orienteringsmøte om veien videre for Norges Samemisjon

I forbindelse med veivalget for Norges Samemisjon under det ekstraordinære landsmøtet i Letohallen 2. oktober, reiser representanter rundt i kretsene for å orientere om de to hovedsyn i saken. Lørdag 26. juni kl 12.00 er det Trøndelag krets som får besøk.23.06.2021
Ove Aksnes taler på kretsårsmøtet

Stor giverglede og misjonsengasjement på kretsårsmøtet i Rennebu

Under de rådende pandemiforhold, har det vært arbeidet en god del med å få gjennomført den årlige storsamlingen i Trøndelag krets. Møtet var først berammet til april, men måtte utsettes. Med Mjuklia Gjestegård på Berkåk som arrangørsted var det både arealer og kompetanse nok til å kunne samles på en betryggende måte lørdag 20. til søndag 21. juni.05.07.2020
Flere elementer »