Trøndelag krets

VELKOMMEN TIL TRØNDELAG KRETS!
Trøndelag krets ble stiftet 31. oktober i 1908. Misjonsarbeidet lokalt består av misjonsforeninger som møtes regelmessig, forkynnere som holder møter på forsamlingshus, norsk-samiske gudstjenester og besøkstjeneste m.m. Gjennom innsamlinger som kretslotteri, julemesse, kollekter o.l, skaffer kretsen midler som brukes i evangelisk og diakonalt arbeid blant samer i Norge og på Kolahalvøya. Ta kontakt om du ønsker møte på ditt hjemsted eller å gjøre noe for Norges Samemisjon!

Trøndelag krets omfatter Trøndelag fylke (unntatt tidl. Halsa kommune) samt området Indre Helgeland, og mesteparten av Ytre Helgeland. Konkret vil dette si at Rana, Nesna, Dønna og Hærøy er de nordligste kommunene i kretsen. (Resten av Nordland fylke hører til Troms krets.)

Trøndelag krets utgjør sammen med Østlandet krets, Region Midt- og Øst-Norge. Østlandet. Kretsene deler på en felles regionleder, men har foreløpig ikke noe organisert samarbeid.

Det sørsamiske området i Norge er stort sett sammenfallende med Trøndelag krets. Det sørligste sørsamiske reinbeitedistriktet ved Elgå og Valdalen hører forøvrig med til Østlandet.

Kveldsmøte på Kyrksæterøra misjonshus

Dato

Tirsdag 23. januar 2024
Tid
kl. 19:30
Tale, sang og musikk ved Jostein og Gunn Høivik. Hjertelig velkommen! Buerie båeteme!

Lagre i kalender

 

 

  • Publisert
Tre nasjoner og tre bygg: Lavvoen, kirken Bergstaden Ziir og kultuhuset Storstuggu.

Raasten Rastah - grensetreff i Saepmie

Rasten Rastah er en sørsamisk kulturfestival som samler samer fra både Norge og Sverige. Navnet betyr "over grenser". Det var i år 12. gang at festivalen ble arrangert i Rørosområdet.09.10.2023
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.23.06.2023
Edgar Paulsen knyttet gjerne et vitnesbyrd eller en fortelling til sangene han fremførte. Her under misjonsfesten.

Årets første kretsmøte fant sted i Trøndelag

I Trøndelag er kretsmøtet den viktigste fellessamlingen for misjonsfolket. Kretsstyret setter stor pris på sine frivillige støttespillere og foreningsmedlemmer, og prøver å sy sammen et program for åndelig fellesskap, god servering og deling av aktuell informasjon.20.04.2023

Samemisjonen fikk være med å gjenåpne driften av bedehus

Mosvik bedehus har siden 1945 vært et viktig møtested for misjonsfolket i tidligere Mosvik kommune. I tillegg har Frikirken og Den norske Kirke sine gudstjenester bygda. De siste par årene har det vært usikkerhet omkring bruken av utearealene knyttet til parkering. Dermed har en sjelden kunne se lys og aktivitet i bygningen.11.03.2023
Flere elementer »