Sørlandet krets

Velkommen til Sørlandet krets!
Kretsen sammenfaller med Aust- og Vest-Agder fylker, med unntak av noen vestlige kommuner.
Kretsen har for tiden ingen ansatte eller noe kretsstyre. Enkeltmøter holdes fortsatt i kretsen, og arbeidet ønskes gjenoppbygget.

Fra skalldyrfestivalen 2013 med 800 deltakere.

Sørlandet krets var 100 år i 2018

 

Det største årlige arrangementet var Skalldyrtreffet på Flekkerøya. På det meste var det innom ca 1000 besøkende. Arrangementet bestod av møter med forkynnelse og misjonsinformasjon, servering av sjømat og underholdende innslag. Treffet var drevet av faste ildsjeler i en periode på 20 år og ga gode inntekter til misjonsarbeidet. Representanter fra Kola kom årlig til Flekkerøya for å delta.