Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen fell i hovudsak saman med Møre og Romsdal fylke pluss tidlegare Halsa kommune (som no høyrer til Heim og Trøndelag fylke). Fylket består av dei tre gamle "fogderia" Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, kvart med sitt klare særpreg. Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretsleiaren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

  • Publisert

- Ver eit berg for meg der eg kan bu, dit eg alltid kan gå!

Bedehusa våre er viktig kulturarv, men mest er dei naudsynte stasjonar der ein kan møte kristne sysken på veg til Himmelen. Klippen bedehus er som ein heim, og gjev ein føresmak på livet i den himmelske bustad. "Himmellengt" var eit av temaene då Kari-Laila og Ove Aksnes nyleg besøkte Fræna og Averøy.27.05.2019
Det var god allsang på misjonsfesten.

Eit vårmøte på misjonshistorisk grunn

Siste søndagen i mars samla eit samansett misjonsfolk seg til stemne på Nesjestranda i det tidligare Veøy prestegjeld. Første samlinga var i regi av DELK Møre medan serveringa og misjonsfesten seinare på dagen var i regi av Norges Samemisjon, Møre og Romsdal krets.28.04.2019
Edgar Paulsen i Dalsfjord kyrkje 29. mars.

Jim Reeves-kveldar engasjerte publikum på Sunnmøre

Edgar Paulsen deltok på ein serie møter og konsertar i Møre og Romsdal i slutten av mars. Turnéen var i regi av Norges Samemisjon og ga eit pent overskudd til misjonsarbeidet. I løpet veka vart det også informert om Samemisjonen, og siste møtet Paulsen deltok på, var det årlege vårmøtet i kretsen.21.04.2019
Flere elementer »