Finnmarks-arbeidet

Arbeidet i Finnmark er ikke organisert som i kretsene. Finnmark er ett av misjonsfeltene i Samemisjonen med stevner både vinter, sommer og høst. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Finnmarksutvalget er et organ som gir råd om hvordan legge opp virksomheten, bl.a. overfor landsstyret. Ansatt forkynner i Finnmark er kontaktperson for området.

Samemisjonens sommerstevner 2019

 

Også i år har Samemisjonen stevner med gudstjenester og møter på flyttsamenes sommerbosteder.

 

Anders Sokki har møter rundt om i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

 

Nils Borge Teigen, som er prest i Den Lutherske Kirke, har følgende norsk-samiske gudstjenester i våre kapell:

Søndag 14.juli kl.11.00. Smørfjordskaidi kapell.

Søndag 21.juli kl.11.00. Sennalandet kapell

Søndag 11.august kl. 11.00. Ifjordfjellet kapell

Søndag 18.august kl.11.00. Børselvfjellet kapell

 

Dessuten har sokneprest i Kautokeino, Bjarne Gustad, gudstjeneste i Sennalandet kapell søndag 11.august kl. 11.00.

  • Publisert

Sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell

Søndag 11.august hadde vi sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell. Vi var 24 sjeler samlet om Guds ord. Noen kom fra fjorden, noen fra fjellet og noen fra Tanaelvens bredder. Nils Borge Teigen forrettet og Klemet J.O. Hætta tolket til samisk.
Det er godt å høre ordet om syndenes forlatelse.
Foto: Charlotte Haslerud12.09.2019

Sommergudstjeneste i Børselvfjellet kapell

På Børselvfjellet, midt mellom Børselv og Kunes, har reindriftsamene noen sommerboplasser. Der ligger også et kapell. Søndag 18.august hadde vi norsk-samisk gudstjeneste der. Det er ikke så lett å samle folk der, for det bor få folk i nærheten og området omkring. Men i år var vi 10 stykker, og det var ikke så verst. To kom fra sommerboplassene, tre kom fra Børselv og tre fra Karasjok. Så har vi prest og tolk i tillegg, dermed er vi 10.12.09.2019
I Finnmark er det mange interessante severdigheter.

Bli med på reisen "Finnmark på tvers" 15.-21. juli!

"Velkommen på en ukes tur til midnattsolens land. En drømmereise i samenes rike. Her vil midnattsol, vakker natur, spennende kultur, severdigheter i verdensklasse og et nærmøte med samer stå i fokus."
Slik omtales feriereisen der Norges Samemisjon er medarrangør.27.04.2019
Kautokeino kirke en vindfull høstkveld 2016.

Samemisjonens høststevne i Kautokeino 2018

For andre år på rad arrangeres det høststevne på ulike møteplasser i Kautokeino. De fleste møtene foregår i ulike hjem. I tillegg benyttes eldresenter, bokollektiv, kapell og kirker. Møtene foregår fra 1. - 11. november Høststevnet avsluttes med gudstjenester i Láhpoluoppal og Kautokeino kirke 11.11. kl 11.01.11.2018
Kirsten Mikkelsen viste de fremmøtte rundt på kirkegården og inne i bygningene. Her ved minnestøtten over Andreas Porsanger.

Samemisjonen besøkte Kistrand

I slutten av august var ledelsen i Samemisjonen samlet på Karalaks leir- og utfartssenter. Samtidig var de rundt i distriktet og deltok på møter. Et av stedene var Kistrand hvor det også ble tid til en enkel kulturvandring.07.10.2018
En lydhør, åpen og engasjert forsamling deltok på misjonsmøtet på Radiohuset i Karasjok 23. august.

- Vil dere være med å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen?

Sommeren gikk mot slutten, og det var en god stund siden det hadde vært møte på Samemisjonens radiohus i Karasjok. Både misjonsinformasjon, forkynnelse, fellesskap rundt kaffebordet og felles bønnestund preget møtene. Forsamlingen ble også minnet om å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen til nordsamisk.25.08.2018
Kapellet på Sennalandet/Aisaroaivi

Sommerstevnene i Finnmark 2018

Har du tenkt deg på sommerstevne i år? Vi trenger å høre Guds Ord også om sommeren! Møtene foregår på samisk og norsk. Se på oversiktene om det er et møte i nærheten deg. Velkommen til dere som er i områdene og skjøtter reinflokkene! Velkommen til dere som bor i områdene!11.06.2018
Flere elementer »