Finnmarks-arbeidet

Arbeidet i Finnmark er ikke organisert som i kretsene. Finnmark er ett av misjonsfeltene i Samemisjonen med stevner både vinter, sommer og høst. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Finnmarksutvalget er et organ som gir råd om hvordan legge opp virksomheten, bl.a. overfor landsstyret. Ansatt forkynner i Finnmark er kontaktperson for området.

DÁLVEČOAKKALMAS

 

Kárášjogas 12. – 17. njukčamánus 2019.
Norgga Samemišuvdna


Samemisjonens vinterstevne i Karasjok 12.-17. mars 2019


Maŋŋ. / Tirs. 12.3 17:00 Rádioviessu / Radiohuset
Gask. / Ons. 13.3 12:00 Eisevárluhppu Frivillighetssentral
17:00 Rádioviessu / Radiohuset
Duor. / Tors. 14.3 11:00 Omsorgsbolig
11:00 Helsesenteret
17:00 Sara Ellen ja Leif Petter Grønmo, Oazessainjárga
Bear. / Fre. 15.3 17:00 Liv Tone ja Jan Varsi, Gámehisnjárga
Lávv. / Lør. 16.3 15:00 Rádioviessu / Radiohuset: Avslutningsmøte med middag.
Sotn. / Søn. 17.3 14:00 Nils Anders ja Berit A. Eira, Jergul

 

Sárdnideaddjit / Predikanter:
Alf Kristian Tellefsen Kurt Olsen

 

Lea vejolašvuohta addit skeaŋkka Sámemišuvnna bargui daid čoakkalmasain.
Radio DSF´a bádde čoakkamasaid ja sádde daid maŋŋel.
sáddejuvvo guovttegielalaš lohkan
www.samemisjonen.

  • Publisert
Kautokeino kirke en vindfull høstkveld 2016.

Samemisjonens høststevne i Kautokeino 2018

For andre år på rad arrangeres det høststevne på ulike møteplasser i Kautokeino. De fleste møtene foregår i ulike hjem. I tillegg benyttes eldresenter, bokollektiv, kapell og kirker. Møtene foregår fra 1. - 11. november Høststevnet avsluttes med gudstjenester i Láhpoluoppal og Kautokeino kirke 11.11. kl 11.01.11.2018
Kirsten Mikkelsen viste de fremmøtte rundt på kirkegården og inne i bygningene. Her ved minnestøtten over Andreas Porsanger.

Samemisjonen besøkte Kistrand

I slutten av august var ledelsen i Samemisjonen samlet på Karalaks leir- og utfartssenter. Samtidig var de rundt i distriktet og deltok på møter. Et av stedene var Kistrand hvor det også ble tid til en enkel kulturvandring.07.10.2018
En lydhør, åpen og engasjert forsamling deltok på misjonsmøtet på Radiohuset i Karasjok 23. august.

- Vil dere være med å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen?

Sommeren gikk mot slutten, og det var en god stund siden det hadde vært møte på Samemisjonens radiohus i Karasjok. Både misjonsinformasjon, forkynnelse, fellesskap rundt kaffebordet og felles bønnestund preget møtene. Forsamlingen ble også minnet om å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen til nordsamisk.25.08.2018
Kapellet på Sennalandet/Aisaroaivi

Sommerstevnene i Finnmark 2018

Har du tenkt deg på sommerstevne i år? Vi trenger å høre Guds Ord også om sommeren! Møtene foregår på samisk og norsk. Se på oversiktene om det er et møte i nærheten deg. Velkommen til dere som er i områdene og skjøtter reinflokkene! Velkommen til dere som bor i områdene!11.06.2018
Utenfor Billefjord kapell 23. mai 2018

Salmekveld i Indre Billefjord

Den samiske sang- og salmeskatten er stor og mangfoldig. Mange av sangene er som i norsk tradisjon, oversatt fra annet språk enn morsmålet, men endel av salmene er opprinnelig skrevet på samisk. Melodiene kan variere fra sted til sted og må overføres til nye generasjoner. Det viktigste med en salmekveld er likevel salmenes innhold og oppbyggelsen.05.06.2018

20-års jubileum ved Karalaks

Karalaks er kortversjonen av navnet. Mange i hele landet, har et forhold til ungdomsshuset, leirstedet, soldatheimen og vandrerhjemmet Karalaks. Helgen 8.-10. juni feires 20-års jubileum med de nåværende eierne.04.06.2018
Elvebakken kirke i Alta

Vinterstevnet i Alta - et tilbakeblikk

For første gang på lengre tid ble det holdt en møteserie i Alta i regi av Norges Samemisjon. Selv om Alta har et variert kristenliv representert ved mange ulike menigheter, er også Samemisjonen etterspurt.20.03.2018
Flere elementer »