Finnmarks-arbeidet

Arbeidet i Finnmark er ikke organisert som i kretsene. Finnmark er ett av misjonsfeltene i Samemisjonen med stevner både vinter, sommer og høst. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Finnmarksutvalget er et organ som gir råd om hvordan legge opp virksomheten, bl.a. overfor landsstyret. Ansatt forkynner i Finnmark er kontaktperson for området.

  • Publisert

På rundreise med evangeliet - i bobiler

Nå er det tid for å komme sammen og høre Guds ord for mennesker som bor i Finnmark. Evangelistene Edgar og Martha Paulsen fra Trøndelag reiser rundt med sang og forkynnelse i midtre og indre Finnmark. Med seg har de ekteparet Jon og Astrid Teigen fra Ålesund.07.09.2021
Fra sommerstevnet 2019. Turgruppe fra Møre gjestet stevnet og gledet tilhørerne med sang.

Sennalandet kapell - 60 års jubileum

Kapellet på Sennalandet, Aisaraivvi, ble reist i 1961. Dette markeres søndag 8. august med norsk-samisk gudstjeneste, middagsservering og misjonsmøte. Taler under stevnet blir Alf Kristian Tellefsen.27.07.2021
Karalaks leirsted og utfartssenter.

Finnmarksstevnet - en weekend til oppbyggelse

Tradisjon tro arrangerer Norsk Luthersk Misjonssamband og Norges Samemisjon også denne høsten en felles-leir for deltagere i alle aldre. Stevnet finner sted på Karalaks leir- og utfartssenter ved Lakselv i Porsanger, 17. - 19. september.28.07.2021

Sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell

Søndag 11.august hadde vi sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell. Vi var 24 sjeler samlet om Guds ord. Noen kom fra fjorden, noen fra fjellet og noen fra Tanaelvens bredder. Nils Borge Teigen forrettet og Klemet J.O. Hætta tolket til samisk.
Det er godt å høre ordet om syndenes forlatelse.
Foto: Charlotte Haslerud12.09.2019

Sommergudstjeneste i Børselvfjellet kapell

På Børselvfjellet, midt mellom Børselv og Kunes, har reindriftsamene noen sommerboplasser. Der ligger også et kapell. Søndag 18.august hadde vi norsk-samisk gudstjeneste der. Det er ikke så lett å samle folk der, for det bor få folk i nærheten og området omkring. Men i år var vi 10 stykker, og det var ikke så verst. To kom fra sommerboplassene, tre kom fra Børselv og tre fra Karasjok. Så har vi prest og tolk i tillegg, dermed er vi 10.12.09.2019
I Finnmark er det mange interessante severdigheter.

Bli med på reisen "Finnmark på tvers" 15.-21. juli!

"Velkommen på en ukes tur til midnattsolens land. En drømmereise i samenes rike. Her vil midnattsol, vakker natur, spennende kultur, severdigheter i verdensklasse og et nærmøte med samer stå i fokus."
Slik omtales feriereisen der Norges Samemisjon er medarrangør.27.04.2019
Kautokeino kirke en vindfull høstkveld 2016.

Samemisjonens høststevne i Kautokeino 2018

For andre år på rad arrangeres det høststevne på ulike møteplasser i Kautokeino. De fleste møtene foregår i ulike hjem. I tillegg benyttes eldresenter, bokollektiv, kapell og kirker. Møtene foregår fra 1. - 11. november Høststevnet avsluttes med gudstjenester i Láhpoluoppal og Kautokeino kirke 11.11. kl 11.01.11.2018
Flere elementer »