Verdig og sjelden bursdagsfeiring

I begynnelsen av oktober feiret Inga Toven fra Namsos sin 100-årsdag sammen med nærmeste familie og mange av sine sørsamiske slektninger i Trøndelag. En god del sambygdinger fra Botnan møtte fram, og det kom også gjester fra Finnmark og Østfold.

Tilstelningen fant sted på Botnan forsamlingshus i Namsos. Norges Samemisjon var til stede og overrakte en gave og hilsen som takk for blant annet gjestfrihet og omsorg overfor misjonensarbeidere i tidligere tider. Jeesusen raefie - Jesu fred - var tittelen på en billedmontasjen hun fikk.

 

Fornorsking til tross - Inga har ført sin samiske arv videre til de neste genersjoner: reindrifta, språket, samspillet med naturen, omstillingsevnen - for bare å ha nevnt noe.

 

De yngre generasjoner stod for servering og vi som kom litt utenfra kjente på både  gjestfrihet og inkludering.

  • Publisert