Temakveld om misjon og diakoni

Hva er misjon og hva er diakoni - også i en samisk kontekst? Det var temaet som de fremmøtte på Salbergstu på Røra samtalte om en vinterkveld i februar. Innspill og erfaringer fra dette møtet vil bli publisert i en artikkel i Samenes Venn nr. 2 som kommer i juni. Bare noen få glimt gjengis her på hjemmesiden.

Salbergstu som er kirkestua ved Salberg kirke, var et velegnet lokale for en temakveld.
Salbergstu som er kirkestua ved Salberg kirke, var et velegnet lokale for en temakveld.

Restart på Salberg på Røra

For første gang har Trøndelag krets fått ansatt en regionleder. Regionlederen selv, Øyvind Fonn, syntes det hadde en viss symbolverdi å invitere misjonsvenner til samråding, nettopp på Salberg, i starten av sin tjeneste.

Nyansatt regionleder for Trøndelag og Østlandet kretser

På FB- Trøndelag krets er å lese: "Det var på Salberg forløperen til Trøndelag krets, Det norske Lappemisjonsselskap - Steinkjer, ble stiftet i 1908. Innbydere til dette møtet var samen Henrik Liljastrand som da bodde i området her og fabrikkeier H. Berggren fra Steinkjer. Det var da flere foreninger i området som arbeidet for kristent arbeid blant det samiske folk, og det møtte utsendinger fra åtte foreninger. Selskapet hadde til intensjon å virke blant samene i Trøndelag og på Helgeland, og de fikk støttespillere flere steder i Norge, bl.a, Kristiansund, Molde, Ålesund og Bergen. Ganske snart etter stiftelsen hadde Det norske Lappemissionsselskap fem ansatte. Liljastrand var en av dem, og man hadde virksomhet fra Røros i sør og til Narvik i nord."

 
Etter en andakt av regionlederen og et kaffemåltid, ble det innledet til samtale om misjon og diakoni. Det ble en interessant samtale der ulike perspektiver på det å drive misjon og diakoni ble satt ord på. Som nevnt vil dette bli presentert i en artikkel i Samenes Venn i juni.
 
Regionlederen takket til slutt for fremmøtet, de som hadde deltatt i samtalen, hatt med mat og hjulpet til på kjøkkenet. En stor takk gikk til ekteparet Ruth Henny Sandstad Jakobsen og Jo Lingen Jakobsen som bidrog med flott tonefølge til allsangen.
 
 
  • Publisert