Stor giverglede og misjonsengasjement på kretsårsmøtet i Rennebu

Under de rådende pandemiforhold, har det vært arbeidet en god del med å få gjennomført den årlige storsamlingen i Trøndelag krets. Møtet var først berammet til april, men måtte utsettes. Med Mjuklia Gjestegård på Berkåk som arrangørsted var det både arealer og kompetanse nok til å kunne samles på en betryggende måte lørdag 20. til søndag 21. juni.

Ove Aksnes taler på kretsårsmøtet
Ove Aksnes taler på kretsårsmøtet

Ordinært kretsårsmøte til tross for smittevernreglene

Av de ca 60 medlemmene og kontaktpersonene i Trøndelag krets, hadde 22 delegater møtt fram da selve årsmøtet ble satt. Foruten de vanlige årsmøtesakene som årsmelding og årsregnskapet ble det samtalt om det fremtidige arbeidet i kretsen. Årsmøtet oppfordret det nye styret til å legge til rette for at enkeltpersoner og foreninger kunne støtte prosjekter på Kola. Også veivalget for Samemisjonen etter 2020 vitnet om en forholdsvis høy a ble drøftet. Årsmøtet gjorde et enstemmig vedtak der de sluttet opp om forslaget om at Samemisjonen fortsetter som egen selvstendig organisasjon.

Etter at valget var gjennomført, ser nå det nye styret ut slik: Ida Alte, Namsos/Balestrand; Marit Grøtte Børnes, Trondheim; Øyvind Fonn, Namsos, Kenneth Kiplesund, Indre Fosen og Ingrid Anne Sugarden Storø, Rennebu.

 

Til de «åpne» møtene kom det en del fra Rennebu og nabokommuner. Feler gav uttrykke for at det var godt å samles igjen til forkynnelse og kristent fellesskap. Taler var Ove Aksnes fra Dalsfjorden i Volda. Ekteparet Ove og Kari Laila Aksnes  gledet forsamlingen med sanger fra sin egen CD. I tillegg medvirket duoen Kristin Bekkevold og Kari Hellstrøm fra Rennebu. Og fast årsmøtesanger, Jens Malum, bidrog også i år til akkompagnement av Ingvild Sandrød.

 

Lørdag ettermiddag var det misjonsfest. Den startet med loddsalg, og rekke fine strikkeprodukter og sømarbeider ble loddet ut.. Kontanter ble lagt i særskilte skåler eller det ble vippset fra telefoner. Folk hadde trolig ikke kjøpt lodd på en stund, for salget innbrakte hele kr 5.000. Noen oppfordret til også å ta opp kollekt ved utgangen, hvilket resulterte i ytterligere 4.000. Totalt kom det inn 12.000 denne helga.

På søndag var det samtidig med formiddagsmøtet på Mjuklia, også gudstjeneste i Den lutherske kirken i Murmansk, og noen videoglimt derfra ble overført til kretsmøtet. Møtet ble avsluttet med nattverd og senere middag. Kretsleder takket Mjuklia Leirsted og Gjestegård for god samarbeid og god tilrettelegging og ønsket dem lykke til videre.

  • Publisert