Sørsamisk kulturpris til Anna Joma Granefjell

Under den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah som ble arrangert på Røros i månedsskiftet september/oktober, ble årets sørsamiske kulturpris utdelt.

Anna Joma Granefjell (t.v.) og Aasta Joma Granefjell fotografert søndag 1. oktober på Raasten Rastah
Anna Joma Granefjell (t.v.) og Aasta Joma Granefjell fotografert søndag 1. oktober på Raasten Rastah

Kulturprisen deles ut til én eller flere personer som har jobbet for å styrke sørsamisk språk, kultur og det sørsamiske samfunnet.

På nrk.no leser vi at det var mange kandidater til årets pris, og at juryen til slutt landet på Anna Joma Granefjell. Granefjell var en av NRKs første sørsamiske reportere, og i en periode sto hun for månedlige sendinger med reportasjer fra det sørsamisk område. Dette gjorde hun ved siden av å være fulltidsarbeidende sykepleier. Juryen omtalte Granefjell som en viktig kunnskapsbærer, både i sitt lokalsamfunn og samfunnet som helhet. «Vedkommende fikk både språk, kultur og politisk engasjement med seg hjemmefra, og hun var tidlig med å bruke morsmålet sørsamisk i sitt arbeid både innenfor helsevesenet, men også som lærer, oversetter, sløyder og i organisasjonsarbeid. Målet var hele tiden å forbedre vilkårene for sine medmennesker; for eldre i eldreomsorgen, for barn og unge i undervisning, for det sørsamiske samfunnet i sitt politiske engasjement».

 

Den samiske Folkehøgskole – en del av grunnutdanningen

Norges Samemisjon var ikke til stede under lørdagens festmiddag der prisutdelingen fant sted, men møtte Anna etter festivalens gudstjeneste dagen etter. Vi hadde treftes for noen år siden i en 100-årsdag og kunne si takk for sist.

 

Hun er sammen med sin datter Aasta Joma Granfjell. Vi får vite at Anna har sydd den stolaen som vi nettopp hadde sett presten ha på seg. Aasta forteller at hun som liten jente var blitt avbildet sammen med sine foreldre i Samenes Venn 1964. Denne artikkelen skulle hun gjerne ha lest på nytt hvis organisasjonen hadde dette magasinet fortsatt.

 

Undertegnede lette senere i arkivet, og i juleheftet Samenes Venn, er en over to sider lang presentasjon av unge voksne, som ser tilbake på det året de var elever ved DSU – Den samiske Ungdomsskolen i Karasjok. Blant disse er altså Anna, opprinnelig fra Røyrvik, og hennes ektemann, Ole Granefjell, opprinnelig fra Brekken. De er avbildet med sin lille Aasta mellom seg, ennå ikke fylt ett år.

 

Det var i 1953/54 at Anna og Ole begge gikk både vinter- og vårkurset ved DSU. De omtaler skoleåret som veldig interessant og noe de ikke ville ha vært foruten. 

Norges Samemisjon sitter på et stort og omfangsrikt historisk materiale, og det er hyggelig å kunne hjelpe samer og nordmenn med å lete fram minner og stoff som er til nytte og glede.

 

Tekst og foto: Øyvind Fonn

  • Publisert