Orienteringsmøte om veien videre for Norges Samemisjon

I forbindelse med veivalget for Norges Samemisjon under det ekstraordinære landsmøtet i Letohallen 2. oktober, reiser representanter rundt i kretsene for å orientere om de to hovedsyn i saken. Lørdag 26. juni kl 12.00 er det Trøndelag krets som får besøk.

Selvstendig organisasjon eller fusjon?

Dette er spørsmålet som misjonsvenene og andre interesserte får muligheten til å uttale seg om på førstkommende lørdag. Fra sentralt hold er landsstyreformann Jon Teigen og forkynner Odd Eivind Høyvik satt opp som informanter for de ulike alternativene. Hovedhensikten med møtet er først og fremst å spre informasjon til misjosfolket om de utredninger/anbefalinger som er gjort i anledning veivalget som forestår.

 

Det var først satt opp et møte den 15. juni, men koronarestriksjoner i Trondheim satte  en stopper, og møtet måtte avlyses/utsettes.

 

Foruten innlegg og samtale/spørsmålsrunde, blir det enkel servering og mulighet for å gi en gave til den kristne norsk/samiske lokalradioen i Finnmark og Troms, Radio DSF.

 

Det er ingen påmelding, kun registrering ved ankomst.

 

Vel møtt!

  • Publisert