Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Misjonskveld i Klinga kirke

Tirsdag 1. februar var det invitert til samemisjonskveld i Klinga kirke. Nyansatt regionleder Øyvind Fonn hadde sammen med kretsstyret tatt initiativ til denne samlingen.
 
Det var 17 personer tilstede; både barn og voksne, samer og nordmenn. Dessuten deltok generalsekretær Bjarne Gustad og Inger Anna Johansdatter Gaup Gustad elektronisk fra sitt hjem i Kautokeino.
 
Jonhild Joma representerte kretsstyret og ønsket de fremmøtte velkommen og ledet deler av møtet.
 
Øyvind talte over Paulus sin hilsen til tessalonikerne: "Må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme." Etter norsk tekstlesing, leste Jonhild samme avsnitt fra den sørsamiske bibelboken.
 
Dette med "ånd sjel og legeme" er et viktig anliggende for Herren, og setter også ramme om vår tjeneste som kristne. Vi skal være opptatt av å gi hele mennesket omsorg i den hensikt at det skal vinnes og bevares for Gud.
 
Et innslag som virkelig engasjerte de fremmøtte, var å få hilse på den nye generalsekretæren og misjonssekretæren som også hadde sin første arbeidsdag den 1. februar. Ekteparet fortalte gjennom videosamtale om hver sine stillinger og arbeidsoppgaver i misjonen. Det var flere i salen som hilste og vinket og stilte dem spørsmål. Flere kjente dem fra årene ekteparet hadde bodd i Lierne. Bjarne formante oss alle til å holde fast på det Guds ord lærer og til å bruke mye tid på bønn.
 
Et godt stykke ut i programmet, hadde Jonhild igjen ordet. Hun leste opp en hilsen som formann, Marit Grøtte Børnes, hadde skrevet på vegne av kretsstyret. Her ble det gitt den nye regionlederen råd for sin tjeneste og det ble ønsket lykke til og Guds velsignelse!
 
Det samiske hadde et tydelig preg på møtet. I tillegg til skriftlesningen, fikk vi høre salmen Här en källa rinner også sunget på samisk, av to i forsamlingen som kunne synge på sørsamisk. Og mot slutten sang vi også Fjellsangen av den sørsamiske predikanten Torkil Rutfjell.
 
Som akkompagnør og god medhjelper i tilretteleggingen for arrangementet, bidro diakon i Namsos, Astrid Gustad Angelus.
 
Det var fortsatt strenge koronaregler, og en kirkebygning var et ideelt samlingssted hvor man fikk sitte på tildelt plass. Kaffe og kringle fikk man med seg ved inngangen og kunne nyte i kirkebenken helt i starten. Bakevaren var den såkalte Klinga-kringla.
 
Det ble en på mange måter en rik og sjelden kveld. Fokuset var på Guds ord, Herrens oppdrag og medarbeidere som kjenner det som et kall å virke i Norges Samemisjon. Og bidragene og innslagene kom fra samer og nordmenn, yrkesaktive og frivillige, lokale og tilreisende. Med et slikt samspill er det vi må prøve å drive arbeidet i organsasjonen, særlig i de områdene hvor samer er bosatt.
 
Da møtet var ferdig, kom noen bort og spurte om å få tegne seg som medlem og abonnent, og ville gjerne bidra til oppstart av forening eller møtevirksomhet.
 
 
 

Festgudstjeneste på Samefolkets dag i Namsos kirke

I inngangsprosesjonen deltok de som medvirket under gudstjenesten og i seminaret etter gudstjenesten. Foto: Ø. FonnGudstjenesten var i regi av Namsos menighet, i samarbeid med Samisk menighet i Nidaros.
 
Diakon i Namsos menighet Astrid Gustad Angelus og teologistudent Anna Malene Jønson ønsket velkommen og fortalte om selve arrangementet. Deretter startet gudstjenesten med inngangsprosesjon.
 
Sokneprest Mark Akali var liturg, mens diakon i Samisk menighet Bertil Jønson holdt preken.
 
Namsos kommune var representert ved ordfører Frode Båtnes som fremførte en hilsen om hvordan det samiske preger kommunen og blir verdsatt.
 
Takkeofferet gikk til Norges Samemisjon, og den nyansatte regionlederen for Trøndelag og Østlandet, orienterte om misjonens formål og arbeid. Han takket for gaven - og dessuten menigheten for å ha satt opp Samemisjonen som mottaker.
 
Også barna var husket på, ved at Astrid og Anna Malene inviterte til søndagsskole under prekenen.
 
Bertil Jønson kom i sin preken inn på bakgrunnen for Samefolkets dag, og at Samenes nasjonaldag var det mest korrekte navnet ift. vedtak og drøftinger på samekonferansen i 1992 i Helsinki. Jønson kom inn på hvordan samer har blitt behandlet og har måtte arbeide frem muligheter og rettigheter. Han knyttet denne historikken til dagens prekentekst om hvordan Jesus kom sine disipler i møte på stranden etter at han hadde stått opp, og hvordan han vartet opp og serverte sine venner fisk og brød varmet og stekt på glørne.
 
Mot slutten ble Samefolkets sang sunget på både norsk og sørsamisk. Det ble også forrettet nattverd.
 
Som tekstlesere deltok Monika Kappfjell, daglig leder i Samisk menighet, og reindriftsutøver Ivar Toven.
 Tekstleser Ivar Toven sammen med diakon Astrid Gustad Angelus. Foto:Ø. Fonn
Gitarist Stig Hollup og kantor Przemyslaw Mikolajczyk stod for musikalsk innslag og tonefølge. En forsangergruppe av både nordmenn og samer stod på galleriet og sørget for at både norske og samiske salmetekster lydde tydelig og klart.
 
Etter gudstjenesten var det to foredrag i byens gamle kinosal. Det første var av lokalhistoriker Nils Roger Duna som har skrevet to bøker om sørsamisk liv og reindrift i Trøndelag og særlig rundt Namsenfjorden. Det andre foredraget var av reineier Terje Haugen som fortalte fra reindriften på Fosen og de særskilte utfordringene de opplever med vindkraftutbyggingene på Fosenhalvøya.
 
Det var et godt gjennomarbeidet program, som særlig diakonen i Namsos skal ha æren for.
  • Publisert