Møteuker er blitt mer og mer sjeldent

Møteuker fra tirsdag til søndag var mye mer vanlig før, også i Samemisjonen. Da fikk forkynneren god tid til å bli kjent med bygda, og kunne belyse flere emner og sider ved Guds ord. Og dette gjorde noe med tilhørerne. Det ble om å gjøre å gå kveld etter kveld for å høre mer. Og for noen førte dette til at de tok i mot Jesus som sin frelser.

Curt Westman talte til en lydhør forsamling på Skjerve bedehus.
Curt Westman talte til en lydhør forsamling på Skjerve bedehus.

Både møteuker og enkeltmøter

Det er nok en anbefalt kombinasjon for flere kretser i Samemisjonen. Der det ikke ligger til rette for møteuker, er der viktig å prioritere enkeltmøter eller kortere møteserier.

Møteuke på Skjerve bedehus på Skogn

Møteserien startet onsdag 12. september og varer til søndag. Taler er Curt Westman, bosatt i Stokke, som driver med forkynnelse og evangelisk arbeid både i Norge, Sverige og Slovakia. Hans neste oppdrag i kretsen, er møteuke i Inderøy i slutten av september.

Behov for ny forening?

Redaktør i Samenes Venn var på gjennomreise og på vei tilbake til Namsos, etter to enkeltmøter på Frøya og Hitra, samt et sykebesøk, og gjorde et stopp i Skogn for å delta med misjonsinformasjon. Han oppfordret til å starte en ny forening i området i og med at Bergly samemisjonsforening i Levanger var lagt ned etter 95 års drift.

 

Og slik må arbeidet fortsette: Møteuker, gjerne der personer kan komme sammen fra flere bygder; enkeltmøter der flokkene er mindre, eller Samemisjonen ikke er så kjent; foreingsbesøk og ikke å forglemme - institusjonsbesøk der det kanskje bare sitter en sjel og venter på en Ordets budbringer.

Eldste møtedeltager 98 år

Det var god aldersspredning på Skjerve torsdag kveld, fra under skolealder til nærmer 100. Under kaffeserveringen, gikk praten lett. Fint å treffe misjonsvenner fra Åsen, Skogn, Levanger og Inderøy.

Les om erfaringer fra møteuker på Vestlandet på 60- og 70- tallet

Last op og les filen nedenfor.