Julesalg i Trondheim på en vakker høstdag i november

I år ble Samemisjonens julesalg avviklet lørdag den 10. november. En var redd dette var for tidlig til å fange publikums interesse. Men også i år kom det godt med folk. Noen gikk til og med fra salg til salg da også to andre organisasjoner hadde julemesse denne dagen.

Anne-Grete hadde tatt turen fra Frosta for å delta på Julesalget i Trondheim den 10. november.
Anne-Grete hadde tatt turen fra Frosta for å delta på Julesalget i Trondheim den 10. november.

Julesalg og jubileumsmarkering

Tekst og foto: Øyvind Fonn

 

Julesalget er en av hovedinntektene til Trøndelag krets, i tillegg til kretslotteriet og misjonskollektene. Det har mye å si for inntektene at mange finner veien til 4. etasje av Misjonssalene, hvor Samemisjonen har hatt sitt julesalg i en årrekke. I år var det et vakkert høstvær som gjorde det særlig lett for folk å ta ut.

 

Program for en hel dag

For tilreisende fra både nord og sør i Trøndelag, er det viktig med godt utvalg i kafeéen fra først til sist. Det var både smørbrød, middag med dessert og kaffemat. Når man har fått for legemet, er det godt å sitte ned å lytte til sang og andakt. Sangstunden kl 13.00 var ved Jon Amundal og Paul Mathis Nørstebø. Nørstebø har gjennom et langt emissærliv opplevd mye som vitner om Guds nåde og hjelp i rette tid.

Også klokka 16.00 delte han Guds ord og vitnet gjennom sang til eget trekkspillakkompagnement. En ungdomsgruppe fra Nardo bedehus deltok også med god og vakker sang. Og til fellessangen var det Rogmor Hølmo som akkompagnerte ved pianoet.

 

I årets julesalg var det lagt inn en jubileumsmarkering med glimt fra misjonshistorien, men også fra det arbeidet som drives i dag. Det var redaktør i Samenes Venn, Øyvind Fonn, som stod for dette innslaget. Etterpå var det kaffe med jubileumskake.

Et godt forarbeid er viktig

Så må det øvrige ved julesalget også nevnes: mange har jo i forkant arbeidet med å lage husflidprodukter og matvarer for salg. Og mange er de som har gått rundt og skaffet gevinster til daglotteriet og alle åresalgene. Årets julesalgskomité bestod av Edel Skaalvik, Anne Marie Gravås og Marit Grøtte Børnes. Disse hadde igjen engasjert mange andre hjelper. Hele staben alt i alt en slik dag teller mellom 15 og 20 personer.

Inklusive kafeteriaen kom det inn ca 40.000 kr denne dagen. I tillegg kommer kretslotteriet som ble trukket samme dag, med brutto inntekt på ca 51.000.