Innlegg om veien videre skapte engasjement hos misjonsvenner i Trøndelag

En bredt sammensatt gruppe møtte lørdag 27. juni opp i Strindheim kirke for å høre om visjoner for fremtiden. Men også rapportering fra årets drift var endel av orienteringen. Samemisjonen driver allerede bærekraftig med nysatsing og økt møtevirksomhet.

Jon Teigen tok seg god tid etter møtet og samtalte med fremmøtte som stod igjen. Fra venstre Ingrid-Anne Sugarden Storø (kretsstyret), Jon Teigen (landsstyret), Edel Skaalvik (Sameringen smf), Ingrun Norum (Samebarnas Venn smf og tidligere barne-og ungdomsarbeider i kretsen) og Anne-Marie Gravås (Sameringen smf og tidligere ansatt ved hovedkontoret).
Jon Teigen tok seg god tid etter møtet og samtalte med fremmøtte som stod igjen. Fra venstre Ingrid-Anne Sugarden Storø (kretsstyret), Jon Teigen (landsstyret), Edel Skaalvik (Sameringen smf), Ingrun Norum (Samebarnas Venn smf og tidligere barne-og ungdomsarbeider i kretsen) og Anne-Marie Gravås (Sameringen smf og tidligere ansatt ved hovedkontoret).

De fremmøtte representerte landsstyret, ansatte, kretsstyre, misjonsforeninger - og tre kommuner i Trøndelag. Kretsformann Øyvind Fonn ønsket velkommen og informerte samtidig om kretsens Kolalotteri som ble satt i gang nettopp denne dagen.

 

Odd Eivind Høyvik var først ut med å holde sitt innlegg om og for sammenslåing. Han representerte den komitéen som skulle arbeide videre med forslaget om sammenslåing. Han var formann i det forrige landsstyre som hadde fremmet forslaget. Inntektene hadde gått nedover de siste årene med få unntak*, og i organisasjonen kunne man høre hos enkelte - vi driver så lenge vi har penger! Dette hadde fått ham og LS til å tenke at sammenslåing ville være en redning. Å slå seg sammen med Misjon Sarepta, en likeverdig organisasjon, som har vist stor evne til vekst og rekruttering, ville kunne være med å videreføre og styrke Samemisjonens arbeid. En same hadde engang stilt ham spørsmålet: Hvor lenge vil dere drive på? Dette hadde vært tankevekkende for Høyvik. Vi må satse slik at vi kan drive videre inn i fremtiden! Dessuten ville en ny organisasjon gi samene mulighet til delta i ytremisjonsarbeid i Spania og Nord-Afrika - foruten vårt eget arbeid på Kola.

 

*Et år som særlig var nevnt under samtalen, var 2016. Red. anm: Her var det et meget stort overskudd pga. salget av generalsekretærboligen i Trondheim , bolig i Karasjok og forsamlingshus i Børselv, for tilsammen 9,2 mill.

 

Jon Teigen holdt så sitt innlegg på vegne av den den komitéen som har utarbeidet en modell og strategi for videre drift av Samemisjonen. Han pekte de mange muligheter som finnes om en bruker fantasi. Samtidig må det være god styring på økonomien. Et viktig prinsipp er å bruke litt mindre enn inntektene, eller samle inn litt mer en utgiftene. Etter at han ble valgt som ny landsstyreformann i 2020 hadde han brukt mye tid på å lese regnskapene. I mange år hadde inntektene gått sakte men sikkert oppover. I 2019 var de på 8 millioner. De siste tre årene før pandemien, har det derimot vært brukt 10 millioner av den oppsparte kapitalen. Modellen for videre drift er nå å redusere til færre kretser, men samtidig tilsette personell i hele stillinger, engasjere fritidsforkynnere og ha et godt utrustet landskontor. Han hadde stor tro på en selvstendig Samemisjon, og mente de skulle klare alene, alt det Sarepta kunne bistå med. Teigen var derimot for å søke samarbeid med andre der forholdene lå til rette.

Nye veier, satsinger og holdninger i misjonsarbeidet

Landstyreformann orienterte om nye arbeidsmåter som har blitt praktisert siden landsmøtet i fjor:

- Til høsten er det satt opp 300 møter i kretsene og i Finnmark. Dette er en satsing som ikke har vært på lenge.

- I Tana har vi hatt møter annenhver torsdag fra påske til 1. juli - i samarbeid med Finnmark Indremisjon. Dette var etterlyst på LM 2020 - hvorfor har ikke Samemisjonen hatt møter i Tana? Samme program er satt opp til høsten.

- Å samarbeide med Den norske kirke er ikke et problem i seg selv, men teologien skaper skillelinjer.

- Lakselv Misjonshus har funnet frem til en økonomisk driftsmodell som gjør at de kan sende flere tusen pr måned til hovekassen.

- En dag i vår hadde de sending på Radio DSF. Da ble det oppfordret til gaveaksjon - såkalt RadioGiv som de praktiserer på Sunnmøre. Dermed kom det inn hele 30.000 bar den kvelden. En ny RadioGiv blir det til høsten.

- Innsamlingsarbeidet er i år organisert ved at kretser og foreninger er blitt bedt om å samle inn til konkrete misjonsprosjekter og oppgaver. Dette har tent flere lokale foreninger, de har samlet inn og noen har bedt om nye prosjekt. - Misjon er de brennende hjerters sak!

  • Publisert