Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

 

Medlemmene i Fjellblomsten samemisjonsforening. Formann Anna Moen er nr. tre fra venstre.

Det startet med besøk av predikant fra Samemisjonen og vekkelse i bygda

Tekst og foto: Øyvind Fonn

Lørdag 4. september hadde Trøndelag krets av Norges Samemisjon sitt årsmøte med forhandlinger og oppbyggelige møter. Stevnet fant sted på det nyoppussede bedehuset på Stjørdal. Det kom deltagere fra Namsos, Inderøy, Verdal, Indre Fosen, Stjørdal, Trondheim og Rennebu.

 

Å nå den ene som igjen kan nå de mange

Årsmøtet startet med registrering og servering av formiddagsmat. Kl 12 var det så tid for bibeltime. Rektor ved Innherred kristne skole i Inderøy, Arne Inntjore, hadde forberedt en bibeltime særlig myntet på evangelisering og misjon.Arne Inntjore er rektor ved Innherred kristne skole på Framverran i Inderøy. Han fortalte om gode minner fra Samemisjonen i oppveksten.

 

Han tok først utgangspunkt i Matt 9 om Jesus som får inderlig medynk med folkemengden, og sier: - Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.

 

Inntjore tok oss også med inn i beretningen om kvinnen som møtte Jesus ved Sykars brønn (Johs 4). Da hun gikk tilbake til sitt eget folk, samaritanerene, trodde de hennes vitnesbyrd og søkte Jesus. Inntjore la så inn over forsamlingen dette perspektiv: Om vi kunne vinne én eller noen i det samislke miljø som kunne gå videre til sine egne! Måtte det være et bønneemne for oss i Samemisjonen.

 

 

Årsmøteforhandlinger

Under årets årsmøte ga forsamlingen, som i fjor, sin støtte til forslaget om å gå videre som selvstendig organisasjon, og ikke fusjonere med andre. Dette er den store saken under landsmøtet ved Gardermoen i oktober. Fra forhandlingene kan det ellers nevnes at for første gang på flere år, ble en sørsamisk representant valgt inn i kretsstyret, hvilket er en styrke med tanke på at Trøndelag krets representerer det sørsamiske området helt opp til Rana.

 

Det nye kretsstyret er:

- Valgt inn i 2020: Kenneth Kiplesund (Rissa), Ingrid-Anne Sugarden Stord (Vold i Rennebu) og Øyvind Fonn (Namsos/Molde)

- Nye personer valgt inn i 2021: Jonhild Joma (Steinkjer), og Marit Grøtte Børnes (Trondheim)

 

100-års markering


Om kvelden var det misjonsfest, og ekstra gjester kom fra lokalområdet. Bjørn Valde fra Skogn holdt festtale og fokuserte på at både menneskelivet og det å arbeide i misjonen kan være et slit og en møye. Men når Gud hadde slik møye med å frelse menneskene, skulle ikke vi da arbeide for hans sak har på jord?

 

Og nettopp denne trofasthet og iver var det som kom i fokus på resten av festen. Kretsledelsen hadde funnet det på høy tid å hedre trofaste arbeidere i Trøndelag krets.

 

Først ut var Fjellblomsten samemisjonsforening fra Hegra og Forradal som i år feirer 100-årsjubileum. Det ble lest fra 80-årsprologen som var den siste skrevne kilden om arbeidet som startet i 1921. Av prologen kom det frem hvor mye foreningen har samlet inn alle disse årene og sendt til hovedkassen. Også de siste 20 årene har de vært samlet inn betydelig beløp. Men arbeidet har også bestått i å arrangere kristne møter åpne for alle. Og i pandemitiden har foreningen hatt møtene på bedehuset, med stor avstand og egne matpakker til bevertning. Slik har de klart å holde det sosiale livet vedlike, i stedet for å sitte isolert hver i sin stue. Foreningen fikk en velfortjent takk for sitt arbeid, og en god bursdagssang avrundet seansen.

 

Formann de siste 40 årene har vært Anna Moen. Hun forteller at det var etter en vekkkelse i Forradal for 100 år siden at det ble startet en samemisjonsforening. Predikanten het Peder Brevik.

Den siste med livslang tjeneste

Den neste som ble hedret, var Jon Olav Amundal fra Inderøy, som hadde vært ansatt i Trøndelag krets og for bladet Samenes Venn i 43 år. Han ble tildelt Medaljen For lang og tro tjeneste fra Norges Vel. Kretsformann Øyvind Fonn berømmet hans innsats som kretssekretær og redaktør, hans arbeid med norsk-samiske stevner og nærradioarbeid og mye mer. Han er den siste i rekken av dem som har hatt en livslang tjeneste i Norges Samemisjon. Amundal uttrykte glede over utmerkelsen og at den inspirerte til videre tjeneste for misjonen. 

 

Misjonskollekt

På Stjørdal har de noen fine kollektposer. Siden det var god plass i salen, kunne vi gå i mellom stolradene og samle inn en god kollekt. Det kom inn hele 7550.

En skikkelig god og tradisjonell misjonsfest blir det ikke uten sang- og musikkinnslag. Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal opptrådte både med egne sanger, og med akkompagnement på trekkspill til allsangen. Kretsformannen takket for oppmøtet og all god deltagelse, og ønsket vel hjem.

 

  • Publisert