Fredagstreff på Bangsund

Fredag 26. januar starter en fast ordning med treff på Bangsund bo- og velferdssenter. Det er Samemisjonen i kretsen som har tatt initiativ til disse samlingsstundene som vil finne sted siste fredag i måneden.

I Namsos kommune har det i mange år vært en god ordning med at menigheter og organisasjoner har hatt andakt på de fire institusjonene i selve byen, enten ukentlig eller hver 14. dag. På Bangsund, som ligger halvannen mil lenger sør, har det derimot vært langt mindre besøk av andaktsholdere.

 

Flere personer har uavhengig av hverandre kommet og spurt om ikke Samemisjonen kunne yte en innsats for de eldre på Bangsund. Kretssekretær Odd Eivind Høyvik, som selv er bosatt i kommunen, har nå vært i kontakt med velferdssenteret

 

- Jeg ble møtt med stor velvilje da jeg kontaktet senteret. Og jeg tror det er et behov hos beboerne at vi kommer og har et ord for dagen og program av forskjellig slag. Dessuten skal det være et tilbud for pårørende og naboer av senteret også, til å  kan benytte treffet som en møteplass for hygge og prat over en kopp kaffe.

- For at treffene skal bli litt varierte, tenker jeg at vi inni mellom kan ha med et barnekor eller arrangere en liten amerikansk auksjon eller lignende, avslutter Høyvik.

 

Følgende datoer er foreløpig klare:

26. januar kl 17

23. februar kl 17

  • Publisert