Fra usikkerhet til ny glød

Det var knyttet en viss spenning til årets kretsmøte i Trøndelag. Hovedledelsen har visjoner om økt engasjement i jubileumsåret, men for Trøndelag krets så det ut for at man i år ikke skulle få på plass et nytt kretsstyre.

Godt fellesskap og god forkynnelse preget årets kretsmøte.
Godt fellesskap og god forkynnelse preget årets kretsmøte.

Tekst og foto: Øyvind Fonn

 

Mangeårig kretsformann ble takket av

Kretsformann Sverre Solberg ønsket velkommen til årets kretsmøte.Mjuklia leirsted og gjestegård på Berkåk tok godt i mot de tilreisende til årets møte dagene 7. og 8. april. Noen kom for én dag, mens om lag halvparten hadde bestilt overnatting. Sverre Solberg har vært kretsleder de siste årene, og hilste også i år velkommen med en betraktning over noen vers fra Guds Ord. Han trakk frem dette å bli satt fri av nådens budskap. ”Kjærligheten er størst, men nåden kom først.” Gleden over å ta i mot nåden setter hjerter i brann. Solberg trakk frem predikantene Paul Pedersen og Torkel Rutfjell og deres rike virksomhet. Tilslutt lærte han og Jens Malum tilhørerne Fjellsangen av Rutfjell, som også drev med reindrift på Møre og i Trøndelag. Solberg tok ikke gjenvalg til kretsstyret, og kretssekretær Odd Eivind Høyvik takket ham for tjenesten og innsatsen over flere perioder.Sverre Solberg og Jens Malum har opptrådt med sang på flere kretsårsmøter. Her lærer de deltagerne Fjellsangen av Torkel Rutfjell.

 

- Jeg ser bare mer og mer hvor viktig dette arbeidet er!

Det var kommentaren fra en av utsendingene da vedkommende gjennom benkeforslag ble spurt om å stille til valg. Inspirert av denne iver, meldte det seg også to andre til å fylle de ledige plassene i kretsstyret. Den påfølgende akklamasjon kom ikke bare i takknemlighet til de som var villige, men også i begeistring for at kretsarbeidet kunne gå videre i samme spor som før. På forhånd hadde man spurt nesten 20 personer om å stille til valg, man bare fått nei. Kretsen stod dermed i fare for å bli lagt under administrasjon fra hovedkontoret i Tromsø.

 

Bibelsamling og misjonsfestSigmund Fjære både talte og sang under årets kretsårsmøte.

Taler på årets kretsmøte var forkynner i Oslo og Romerike krets Sigmund Fjære. Han pekte på hvordan blodet og dets betydning går som en rød tråd gjennom hele bibelen.

– Selv om Kristus ble det endelige offer og vi kan hvile i det, må vi ikke bli late kristne som ikke er opptatt av renselsen fra våre synder.

 

På søndag var det kvinnene og disiplenes møte med den oppstandne og herliggjorte Kristus som var temaet.

 

Kretssekretær Høyvik hadde mye å fortelle fra misjonsarbeidet i Finnmark, blant annet fra årets vinterstevne i Kautokeino. 

Mange av filmene til Samemisjonen er digitalisert til glede for ikke minst samene.

Det var sjelden han hadde opplevd slik inngang og åpenhet som i år. – Det var forunderlig å se hvordan Herren la ting til rette når vanskeligheter med sykdom og kulde så ut for å sette en stopper for møtene. Høyvik viste også film fra misjonsarbeidet i tidligere tider, som et eksempel på hvordan Samemisjonen har bidratt i det kulturhistoriske arbeidet for samene.

 

Noen tall fra årsmøtetOgså måltidsfellesskapet er viktig og danner ramme rundt den gode samtalen.

Regnskapet viste at inntektene for 2017 hadde en nedgang på ca én prosent. Foreningstallet var gått ned med én, mens antall møtekontakter og loddselgere hadde steget. Innom på årsmøtet disse dagene var ca 40 personer, herav fire barn. Tre m’er må også nevnes: velsmakende måltider, rike møter og godt medarbeiderskap.

 

Film og glimt fra misjonens arbeid i tidligere tider ga interessante tilbakeblikk.

 

  • Publisert