Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.

Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

- Finnes det noen forening her i byen?

 

Norges Samemisjon bygger sin støttevirksomhet på foreninger, lokale kontaktpersoner og  medlemmer. I Trøndelag krets opplever vi år om annen at noen legger ned etter mange års drift, og grunnen er alltid den samme - det kommer ikke nye medlemmer som kan videreføre.

Foreninger og småfellesskap er dyrebare! Først og fremst for dem som er med i fellesskapet og opplever dette som viktig sosialt og åndelig. Mange foreningsmedlemmer er også med i en større sammenheng som f.eks. en menighet. Men ofte er det i mindre grupper at man blir godt kjent og særlig kan bety noe for andre.

Dernest er foreningene dyrebare for hovedorganisasjonen, og da gjerne på kretsnivå. Et godt eksempel på det er når større arrangement skal organiseres. Da er det godt å velge et møtested der en lokal forening kan hjelpe til med bekjentgjøring, lokaliteter og servering. Å komme som ansatt kretsleder til en slik arbeidende komité, er noe som gjør en både takknemlig å glad!

Samebarnas Venn samemisjonsforening i Trondheim har opplevd vekslende tider. For et par år siden vurderte de å innstille. Pandemi, sykdom og dødsfall gjorde det hele vanskelig. Men de få som var igjen begynte å invitere nye til foreningsmøtene, helt uforpliktende. Gjerne var det en forkynner som også gjestet foreningen akkurat denne dagen, så det var lettere å be med nye. På deres siste foreningsmøte var det en deltagelse større enn på lenge. Her var det også et tydelig fokus på samisk-norske forhold belyst på en slik måte at det skapte bevissthet, glød og tilhørighet! En av de siste som har blitt med, kom på julesalget  og spurte om det var noen forening i byen. Dermed fikk hun en konkret invitasjon. Et annet ferskt medlem fikk en invitasjon under sommerstevnet på Bakketun - og kom!


Ved å være med i en forening får en høre fra og kan snakke om arbeidet og behovene, fortløpende, - og man kan som utsending fra egen forening være med  å påvirke avgjørelser både i egen krets, og på landsmøtet hvert tredje år.

Foreningene er og forblir viktige i Trøndelag. Ta kontakt med region-/kretslederen for veiledning hvis du ønsker å starte en slik gruppe, for barn eller voksne! Eller hvis du bare ønkser å komme i kontakt med en forening og et små-fellesskap.

  • Publisert