Trøndelag krets

Velkommen til Trøndelag krets!
Kretsen omfatter hele Trøndelag fylke og deler av Nordland opp til Saltfjellet. Misjonsarbeidet lokalt består av seks misjonsforeninger som møtes regelmessig eller mer sjeldent, enkeltmøter på faste møtesteder og storsamlingene kretsmøte og julesalg. Ta kontakt om du ønsker møte på ditt hjemsted eller å gjøre noe for Samemisjonen!

Hvordan gi til Trøndelag krets sine misjonsprosjekt 2021?

- Bruk kretsens konto 8230 45 05881 og merk med formålets navn

- Bruk kretsens hoved-Vippsnr 132404 ELLER aktuell underkategori nr 643714 (Revda) og 686950 (Radio DSF)

Årets prosjekter er:

1. Revda menighet. Økonomisk støtte til den lille lutherske menigheten i gruvebyen Revda. Samemisjonens koordinator og tolk på Kola, Svetlana Sedneva, beskriver behovet for støtte slik:

 

"Menighetslokalet tilhører til Inkerin kirka i Russland. Det er på 167 kvm. Første etasje brukes til kristent forkynnelsesarbeid. Andre etasje trenger renovering, og den skal brukes til diakonalt arbeid (barnearbeid, sosialt arbeid, med mulighet for overnatting). Et rom skal brukes av diakon Aleksei Karabtsov. Driftsutgiftene for menigheten er kommunale utgifter som vann, strøm, oppvarming, vedlikehod (to regninger)."

 

Revda er en by med ca 3000 innbyggere herav en vesentlig samisk befolkning. Mål for innsamlingen er kr 40.000. Dette vil årets kretslotteri bidra til. Meld deg gjerne som loddselger eller kjøper!

 

2. Radio DSF. Dette er en kristen lokalradio med sendinger på norsk og samisk i Finnmark og Troms. Radioen drives av Norges Samemisjon og har ansatt egen redaktør. Mål for årets innsamling i Trøndelag krets er kr 50.0000. Vi satser her på enkeltgaver, eller innsamlinger lokalt på bedehus og i foreninger.

Slik går du fram når du Vippser til prosjektene

 Fire bilder som viser hvordan Vippse en gave til Trøndelag krets sitt Radio DSF-prosjekt:

 

BILDE 1: Velg funksjonen "Send til". Deretter 

skriv inn "norges samemisjon". Klikk på "Norges Samemisjon Trøndel ..." (Ikke velg Trøndelag krets med Vippsnr 601 431. Det er utgått ...)

 

 

 

 

 

 

BILDE 2: Velg enten hovednummeret 132 404 og skriv i meldingsfeltet hva beløpet gjelder. MEN HELST velg en av underkategoriene!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDE 3: Skal du sende inn penger eller gi en gave til ett av våre to misjonsprosjekt, Revda menighet eller Radio DSF, velger du rett underkategori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDE 4: Her er et eksempel på gave til "Radio DSF - Prosjekt 2021". Synes du 500 er et for stort beløp, så velger du mindre:) Synes du 500 var for lite, velger du et større beløp:)

 

 

 

 

 

 

 

  • Publisert

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.05.10.2021

Orienteringsmøte om veien videre for Norges Samemisjon

I forbindelse med veivalget for Norges Samemisjon under det ekstraordinære landsmøtet i Letohallen 2. oktober, reiser representanter rundt i kretsene for å orientere om de to hovedsyn i saken. Lørdag 26. juni kl 12.00 er det Trøndelag krets som får besøk.23.06.2021
Ove Aksnes taler på kretsårsmøtet

Stor giverglede og misjonsengasjement på kretsårsmøtet i Rennebu

Under de rådende pandemiforhold, har det vært arbeidet en god del med å få gjennomført den årlige storsamlingen i Trøndelag krets. Møtet var først berammet til april, men måtte utsettes. Med Mjuklia Gjestegård på Berkåk som arrangørsted var det både arealer og kompetanse nok til å kunne samles på en betryggende måte lørdag 20. til søndag 21. juni.05.07.2020

Julesalg med bredt engasjement!

Det årlige og julesalget i Trondheim går av stabelen lørdag 9. november. Hjelpere fra store deler av Trøndelag er da samlet for å tilby et et variert tilbud av varer, lotterier, måltider og ikke minst gode kristne møtepunkt.29.10.2019

Kretslotteriet i Trøndelag er i gang

Det er vel to måneder til årets høst- og julesalg i Trøndelag krets. Under arrangementet i Trondheim lørdag 9. november trekkes det årlige kretslotteriet. Nå oppfordres folk til å bestille loddbøker eller kjøpe lodd. Lotteriet kan gi Samemisjonen en brutto inntekt på kr 70.00003.09.2019
Lokale misjonsvenner på Frosta fra ulike organisasjoner støttet opp om Samemisjonens årsmøte, med god servering og annen praktisk hjelp.

Godt besøkt årsmøte på Frosta i Trøndelag

Det ble et variert og rikt kretsarrangement på Frosta i helgen. Det var 17 deputerte til årsmøtet, men på den avsluttende misjonsfesten var det mange flere som hadde funnet veien. Mange takket for en fin dag og satte pris på både forkynnelsen, sangen og glimtene fra samiske områder.13.05.2019
Anne-Grete hadde tatt turen fra Frosta for å delta på Julesalget i Trondheim den 10. november.

Julesalg i Trondheim på en vakker høstdag i november

I år ble Samemisjonens julesalg avviklet lørdag den 10. november. En var redd dette var for tidlig til å fange publikums interesse. Men også i år kom det godt med folk. Noen gikk til og med fra salg til salg da også to andre organisasjoner hadde julemesse denne dagen.22.12.2018
Flere elementer »