Trøndelag krets

Velkommen til Trøndelag krets!
Trøndelag krets strekker seg fra Saltfjellet til Rindal i Møre og Romsdal.

Takk til alle som deltok på kretsårsmøtet på Frosta og Bjørkly bedehus lørdag 11. mai:

- talere, sangere, pianist, deputerte, deltakere, referenter, kjøkkenfolk, ryddegjeng, sjåfører m.m.

- vertsskapet Frosta samemisjonsforening

Takk også til forbederne!

 

Kollekter og inntekter kom på 12.755

Utgifter ser ut til å bli ca 4.000.

  • Publisert