Troms krets - i sitt 95. arbeidsår

Årsmøtet i Troms krets har de senere år vært lagt til Nordkjosbotn i Balsfjord. Det er en glad og trivelig venneflokk som møtes fra ulike kanter av Troms, kyst og innland, by og bygd.

Årsmøtet i Troms krets august 2017.
Årsmøtet i Troms krets august 2017.

Årsmøtene holdes i august, og det har vist seg at kombinasjonen Nordkjosbotn kirke og Vollan Gjestegård gir det en trenger av møterom, kafeteria og servering. Formann i flere år har vært Morten Alsvik, og sammen med administrasjonssekretær leder han årsmøtene.

 

En viktig del av årsmøtet er forkynnelse av Guds ord og misjonsinformasjon. Særlig har de i Troms krets vært opptatt av misjon og humanitært arbeid på Kola-halvøya. Mange av årsmøtedeltagerne har opp gjennom årene vært over til Russland og sett på arbeidet.

 

Kretslotteriet er en viktig inntektskilde, og dette trekkes på hvert årsmøte.

 

Da kretsen strekker seg helt ned til Saltfjellet og er geografisk meget stor, betyr det at behovet er tilstede for en høyere stillingsprosent. Det arbeides med å få på plass en kretssekretaæ/forkynner i halv stilling.

  • Publisert