Sjelden samling i Kåfjord

I fjordstrøkene i Nord-Troms søker folk til forkynnelse på samisk.

Gáivuotna - eller Kåfjord - i Nord-Troms er en flerspråklig kommune hvor samisk-, finsk- og norsktalende lever side om side.

 

Mandag 20. november 2023 gjestet Norges Samemisjon Kåfjord kirke, og samværet ble holdt i lillesalen i kirka. Landsforkynner Bjarne Gustad talte Guds ord, og misjonssekretær Inger Anna Gaup Gustad tolket til samisk. Flere av de frammøtte har samisk bakgrunn og satte pris på å høre Guds ord på sitt mormål.

 

De siste årene har Norges Samemisjon vært en sjelden gjest i Kåfjord, men Nord-Troms hører naturlig inn under Samemisjonens virkeområde og formål - å forkynne Guds ord på samisk. Norges Samemisjon står for en konservativ bibelforståelse og et luthersk grunnsyn, et ståsted som deles av mange kristne i dette området.

 

Også i tida framover vil Samemisjonen besøke Nord-Troms når det høver. Samemisjonens virke i Nord-Troms skjer i anerkjennelse av det store og verdifulle arbeidet som læstadianske predikanter har utført og fortsatt utfører i dette området.

  • Publisert