Nordsamisk språk lever på grensa mellom Troms og Nordland

Dialekten i Skånland har fellestrekk med lulesamisk.

Godt støttet av et samisk språksenter på Evenskjer arbeider samer i Skånland-distriktet for å styrke det samiske språket. Også yngre samer deltar i dette arbeidet.

 

En av dem som mestrer språket, er Helge Storelv (bildet). Han er læstadiansk forsamlingsholder i Kvitfors bedehuskapell, som ligger helt på grensa mellom Nordland og Troms.

 

Når predikantene i Norges Samemisjon ferdes i Finnmark, Troms og Nordland, møter de ofte læstadianske kristne. Læstadianismen har ennå et fotfeste nordpå, særlig i bygder med samisk befolkning.

 

Norges Samemisjon legger vekt på å ha et tillitsfullt og godt forhold til de ulike læstadianske retningene. Læstadianismen er selve ryggraden i samisk kristendom i det lulesamiske og nordsamiske språkområdet.