Misjonsmøte i Vangsvik, Senja

Det har gått noen år siden Samemisjonen sist hadde et møte i Vangsvik. Også andre organisasjoner besøker sjeldent bygda får vi høre. Flere gav uttrykk for at det var rikt og givende på nytt å få samles slik.

Aktive misjonskvinner Sigrid Hansen og Hjørdis Steilbu.
Aktive misjonskvinner Sigrid Hansen og Hjørdis Steilbu.

Sist gang Samemisjonen arrangerte noe i bygda var desember 2015. Det var en noe forenklet julemesse, den siste i rekken siden begynnelsen av 2000-tallet.

 

Et møte i misjonens tegn

På programmet stod misjonsinformasjon, forkynnelse og servering. En demoversjon av en ny misjonsfilm om arbeidet på Kola, ble vist for forsamlingen og høstet applaus. I kollekt kom det inn kr 1750. Det ble sunget både fra Sangboken og Salmeboken. Prest Morten Hagen som hadde hatt tjeneste i Karasjok, sørget for at vi også sang en salme på samisk. Hjørdis Steilbu sang en kjent vise der hun også hadde diktet sitt eget vers. Takk til både Morten og Hjørdis som la så godt til rette med både kunngjøring og lån av Vangsvik kirke.

Menighetssalen i Vangsvik kirke

 

  • Publisert