Mer enn dobling av deltagere på årsmøtet for Troms krets

Årets kretsmøte som ble arrangert lørdag 6. mai ble en stor oppmuntring for misjonsvennene i kretsen. Med godt under ti i fjor, var det nærmere 20 frammøtte i år. Dermed ble pessimisme snudd til optimisme.

Deler av forsamlingen i Nordkjosbotn kirke.
Deler av forsamlingen i Nordkjosbotn kirke.

Gode samtaler om den videre strategi

Tekst: Øyvind Fonn. Foto: Eva Okkels

Kretsformann Morten Alsvik og styremedlem og referent Geir Holmstad.

Nordkjosbotn viser seg å være et meget egnet og sentralt treffpunkt i kretsen. Troms krets er stor i utstrekning, med sin sydlige grense på nordsiden av Saltfjellet, og videre utover til Rødøy i vest. De to tilreisende med lengst vei, ekteparet fra Meløy, startet dagen før, overnattet på Drag, og tok med seg sin vertinne på stedet, og ankom i tide. Da var det godt at «arrangørkomitéen» ved Eva Okkels hadde ordnet rikelig med rundstykker og kaffe til «tørste og hungrige» da de entret Nordkjosbotn kirke. Lengst vei fra nordre krets, hadde ekteparet fra Kvænangen.

 

Man kunne allerede under velkomstmåltidet kjenne på et godt søsken- og arbeidsfellesskap. Her var man kommet sammen for å oppmuntre og styrke hverandre på troens vei og for å drøfte den videre kurs for kretsen spesielt og misjonen generelt.

 

Årsmøtet behandlet de faste sakene som konstituering, årsmelding, valg og strategi. Det nye styret består av Morten Alsvik, Karstein Mortensen, Geir Holmstad og Jan Ole Berntsen. Det må i denne sammenheng også nevnes at Eva Okkels som er administrasjonssekretær for hovedorganisasjonen, også har det som en oppgave å være med i styret for Troms krets som saksforbereder og sekretær.

 

Noe som særlig satte et positivt preg på årsmøtet i år, var de gode samtalene – og da særlig om arbeidet. En av representantene stilte her spørsmålet – Hva er Samemisjonens oppgave nå, for en tid som denne? Mål og intensjoner i tidligere perioder er nådd og oppnådd, og hva blir så visjonen nå? Mangeårig kretsformann, med inngående kjennskap til historien, trakk linjer bakover og prøvde å beskrive noen satsinger inn i en ny tid. Det var flere som tok del i samtalen. Bl.a. om hvilken samisk profil skal Samemisjonen ha når den holder sine møter på de ulike steder, med ulik lokal samisk tilknytning? Og hvordan kan vi på nytt nå og engasjere de unge i arbeidet vårt?

 

Så var det tid for forkynnelse og hørelsen av Ordet. Det var tidligere daglig leder for Norges Samemisjon, Leif Halsos, som holdt bibeltimen. Han talte over tilliten til skriften og gleden i det. Han begynte midt i skriften med salme 118. Han var inne på at bibelgleden må man kjenne på når man leser sin bibel. Hvilken gave, nåde og privilegium det er at vi får lov til å lese.  Dette ble en påminning om at evangeliets budskap står fast, og Kristus Jesus er den samme, og kaller hver ny generasjon til omvendelse og etterfølgelse. Og her er det Samemisjonen skal få være med å fullføre misjonsoppdraget, utfra det kall som denne organisasjonen har.

 

Alt foregikk i Vollan kapell i år. Tidligere har man trukket over til gjestegården like ved, og bestilt seg middag. Men for å slippe dette oppbruddet og sceneskifte, ble det heller servert kaffe fra et rikholdig kakebord. Den gode medbrakte kaken fra Kvænangen, ble favoritten alle måtte smake på. Så ble det atter god samtale rundt bordene.

 

Siden forrige kretsmøte på Nordkjosbotn, hadde noen fått hjemlov. Godt var det derfor å se at noen nye fant veien til årets stevne. Så setter en alltid pris på dem som har møtt trofast i en lang årrekke. Vi tenker spesielt på veteranene Elsa og Asbjørn Pettersen, tidligere Bjerkely-arbeidere.

 

Litt over kl 16, var det på tide å begi seg på hjemvei, kort eller lang. Og man kunne kjenne på en indre glede over å få være med i tjenesten. Mon tro om ikke årets møte, på en særlig måte var båret frem i bønn til Herren!?

  • Publisert